Nejnovější zprávy: Vlak v Ostravě srazil ženu, na místě zemřela Výročí: Před 80 lety skončil v Ostravě první okupační nacistický správce

Společnost

Dopravní podnik vyvrací fámy, že nové tramvaje nesmí na trať

​Dopravní podnik Ostrava (DPO) reaguje na nepravdivé zprávy, které se šíří na internetových dopravních fórech na téma nových tramvají Stadler v Ostravě.

Foto: DPO

Podle těchto dezinformací nové tramvaje nemohou po ostravských kolejích jezdit z důvodu svých rozměrů. Nové tramvaje však zatím stále čekají na povolení drážního úřadu pro zahájení zkušebního provozu.

Tramvaje Stadler nOVA byly projektovány speciálně pro Ostravu. Jsou to jedinečné výrobky, u kterých probíhá řádný schvalovací a homologační proces. Švýcarská společnost Stadler, která je dosud faktickým vlastníkem těchto tramvají, nyní testuje nové výrobky přímo v ostravských podmínkách.

Potom, co byla do Ostravy doručena první tramvaj, následovala celá řada testů, provádění statických, technicko-bezpečnostních zkoušek a dalších, které jsou nezbytné pro splnění podmínek k zahájení zkušebního provozu od drážního úřadu. Tyto zkoušky jsou nyní u konce a veškerá dokumentace k provedeným testům byla předána drážnímu úřadu.

Jakmile drážní úřad vydá povolení, bude moci Stadler nOVA vyjet do zkušebního provozu, ve kterém musí ujet 20 tisíc kilometrů, nejprve bez zátěže a pak i se zátěží. Až po skončení tohoto zkušebního provozu budou nové tramvaje předány Dopravnímu podniku Ostrava.

Není tedy pravda, že nové tramvaje dosud nejezdí z důvodu svých nevyhovujících rozměrů. Na základě prvních testů, kdy byla nová tramvaj tažena po celé ostravské tramvajové síti, byla zjištěna pouze dvě místa, která nevyhovují platným normám.

Nejde tedy v žádném případě o problém nových tramvají, ale o parametry našich zastávek. Ani tato záležitost však nebrání tomu, aby tramvaj mohla po získání povolení vyjet do řádného zkušebního provozu.

Prvním tímto místem je zastávka Dům energetiky, kterou spravuje DPO a který již podnikl veškeré kroky k tomu, aby byla zastávka do týdne bez problémů s normovými parametry. Další zastávkou je v předminulém roce zrekonstruovaná zastávka Stodolní.

„Po dokončení rekonstrukce zastávky Stodolní jsme stavbu reklamovali, protože zastávka nevyhovuje normám a nově pořizovaná vozidla nebudou moci tímto úsekem projíždět bez problémů. Nyní jsme problém s nedodržením normy u této zastávky znovu otevřeli. Nové tramvaje však mohou bez omezení jezdit po trasách, které se vyhýbají oběma těmto místům. Testovací provoz je zde právě od toho, aby včas poukázal na chyby, které je nutno odstranit předtím, než začneme vozit cestující,“ vyjádřil se k situaci ředitel DPO Daniel Morys.

Foto dne