Nejnovější zprávy: ​ SmVaK Ostrava a Trianon spojily síly při zaměstnávání zdravotně postižených Přestavba Bazalů finišuje. Podívejte se, jak to tam vypadá

Společnost

Nově vzniklá AGEL Střední zdravotnická škola v Ostravě se otevře veřejnosti

Již ve čtvrtek 19. ledna budou moci zájemci o studium zdravotnických oborů nahlédnout do nově vzniklé AGEL Střední zdravotnické školy v Ostravě – Koblově. Škola během odpoledne, od 13.00 do 18.00 hodin, přivítá i ostatní návštěvníky, kteří budou mít zájem si prohlédnout interiér i dozvědět se více o nabízených oborech.

Školu založila společnost AGEL, nejúspěšnější poskytovatele zdravotní péče ve střední Evropě, přičemž první středoškoláci ji budou moci navštěvovat od září 2017. Vzhledem k zázemí, které je poskytováno skupinou AGEL, jež je dlouhodobým provozovatelem nemocnic, poliklinik, lékáren, laboratoří a dalších společností, budou mít studenti jednu nespornou výhodu, a to jistotu zaměstnání v rámci skupiny AGEL.

„Naše střední škola vznikla na základě stálého a prohlubujícího se nedostatku zdravotnického personálu v České republice. Má za cíl podílet se na výchově budoucího zdravotnického personálu s dopadem na jeho stabilizaci,“ říká budoucí ředitel školy Vladimír Janus s tím, že celková kapacita školy bude 250 studentů, kteří mohou studovat ve třech denních čtyřletých oborech – zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum a laboratorní asistent – a dálkově lze studovat pětiletý obor zdravotnický asistent. Všechny studijní obory budou zakončeny maturitní zkouškou.

„Cílem školy je vychovávat nelékařský zdravotnický personál, především zdravotnické asistenty. V budoucnosti bychom rádi rozšířili náš studijní program o obor diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, abychom byli schopni připravovat kvalitní sestry pro výkon svého povolání,“ vysvětluje Vladimír Janus.

Nově vznikající střední zdravotnická škola se proto rozhodla otevřít vůbec poprvé své brány budoucím studentům a představit obory, na které bude možné se pro studijní rok 2017/2018 přihlásit. „Zájemci o studium budou mít možnost prohlédnout si prostory školy, pohovořit si s ředitelem školy, seznámit se s obory a jejich učebními plány a zeptat se na vše, co je ohledně studia na škole zajímá,“ dodává ředitel školy s tím, že budova AGEL Střední zdravotnické školy se nachází na adrese Antošovická 107 v ostravské části Koblov.

Foto dne