Nejnovější zprávy: Ve Vítkovicích budou slavit fotbalisté i Alexandrovci. Top 10 akcí tohoto týdne! Chcete posílit svou kreativitu? Přijďte na nAKAfe!

Společnost

Ostravskou univerzitu dál povede stávající rektor Jan Lata

Další čtyři roky může pokračovat v rozdělané práci rektor Ostravské univerzity Jan Lata. Akademický senát mu dal důvěru i pro druhé funkční období 2019 až 2023.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata je ve funkci od roku 2015 (Foto: Ostravská univerzita)

Profesor Jan Lata byl do funkce rektora zvolen jako jediný kandidát během pondělního zasedání Akademického senátu Ostravské univerzity.

Navržen do voleb byl celkem 89 akademiky a studenty napříč všemi fakultami a celouniverzitními ústavy. Zasedání akademického senátu se zúčastnilo 35 z celkově 38 senátorů.

"Profesor Jan Lata byl zvolen v prvním kole ziskem 21 hlasů," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Akademického senátu OU Ilona Plevová s tím, že pro zvolení v první volbě musí kandidát vždy získat nadpoloviční většinu všech hlasů, tedy minimálně dvacet.

"Velice si vážím důvěry, která mi byla po čtyřech letech práce opět vyslovena. Vidím to jako ocenění práce širokého týmu odborníků, se kterými se nám podařilo posunout naši univerzitu o kus dál. Zejména v posledním roce jsme zaznamenali několik zásadních úspěchů, stále však stojíme na začátku cesty k naplnění skutečného potenciálu Ostravské univerzity," řekl staronový rektor.

Jak avizoval ve svém volebním programu, mezi priority pro druhé volební období patří zvyšování internacionalizace univerzity, intenzivnější zapojení do života v regionu, podpora perspektivních směrů výzkumu či profesionalizace administrativy a další zviditelňování univerzity.

Za dosavadní úspěchy považuje především získání institucionální akreditace, což se Ostravské univerzitě podařilo jako šesté univerzitě v Česku.

Dále je to čerpání více než 2 miliard korun na projekty pro rozvoj univerzity z Operačních programů Evropské unie a umístění univerzity v prestižním žebříčku Times Higher Education na 4. až 8. místě z českých univerzit. Výše je pouze Karlova, Masarykova a Palackého univerzita.

Rektor Jan Lata, jehož krédem je "nestát v cestě dobrým věcem", se své funkce pro období let 2019 až 2023 ujme od 1. března příštího roku na základě jmenování ze strany ministra školství.

Foto dne