Nejnovější zprávy: Colours jsou všude, kam se podíváš. Barvami bude zářit most i radniční věž Mám ještě další sny, říká Václav Varaďa

Proměny kraje

​Skončila rekonstrukce hráze přehrady Šance. Dílu požehnal biskup Lobkowicz

Hráz přehrady Šance měřící 65 metrů je společně s hrází na Slezské Hartě nejvyšší hrází v Moravskoslezském kraji. Patří i mezi největší v republice.

Foto: Jan Smekal

Nyní má za sebou rozsáhlou rekonstrukci, díky které je ještě bezpečnější. Požehnal jí také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Vodní nádrž Šance ležící v nádherném prostředí Moravskoslezských Beskyd mezi dvěma nejvyššími vrcholy tohoto pohoří Lysou horou a Smrkem představuje především zásobárnu pitné vody pro obyvatele tohoto regionu. Její důležitou funkcí je však také zadržovat vodu v případě vytrvalých dešťů a při hrozbě povodní.

Přehrada nepřetržitě funguje od roku 1969 a pamatuje také nejhrozivější povodně z léta roku 1997. V posledních třech letech tady dělníci intenzivně pracovali. Hráz přehrady prošla rozsáhlou rekonstrukcí, díky které se zvýšila její bezpečnost a zajistila rovněž její spolehlivý provoz.

„Jako podstatné vnímám vybudování nového přelivu, skluzu a vývaru, které umožní převést profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou opakování deset tisíc let. Bezpečnost přehrady za mezních situací se také posílila navýšením a úpravou koruny hráze včetně nového vlnolamu,“ uvedl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

„Za velice užitečné a efektivní považuji také spojení prací na hrázi se zvýšením stability sesuvu Řečica nacházejícího se nad nádrží. Přísypem hráze z materiálu z horní části sesuvu se zvýšila stabilita hráze a zároveň tímto odlehčením horní části sesuvu se zároveň zlepšila stabilita sesuvu samotného,“ pokračoval s tím, že modernizací prošla také měřící zařízení, sledující stav hráze a sesuvu, včetně systému jejich přenosu a vyhodnocení.

Technický ředitel Povodí Odry Petr Březina řekl, že v současnosti se může regulovaně plnit nádrž s omezením stoupání hladiny na maximálně jeden metr za týden. „Nádrž bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. V současné době k jeho dosažené schází zhruba osm metrů. Další postup plnění nádrže závisí na meteorologické situaci, která ovšem není za současného sucha příznivá,“ podotkl Petr Březina.

Celá rekonstrukce oficiálně skončila v pondělí 5. listopadu, kdy si opravenou hráz přijeli prohlédnout zástupci firem, které se na ní podílely, ale také někteří starostové z okolních měst a obcí. Mezi hosty nechyběl ani hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Když vidím, že se něco takového podaří zdárně dotáhnout až do konce, vždycky z toho mám ohromnou radost. V poslední době se totiž hodně opomíjí, jak šikovné řemeslníky, stavbaře, ale i zedníky náš region produkuje. Rekonstrukce vodního díla Šance je toho jasným důkazem,“ zdůraznil Vondrák.

„Oceňuji také, že kdo nebyl na místě a neviděl stavební práce, jeřáby, stavební stroje a upuštěnou přehradu na vlastní oči, po celé tři roky nepoznal, že se tu děje tak rozsáhlá rekonstrukce. Všechny funkce přehrady, zejména bezpečnost a zásobování obyvatel pitnou vodou byly zajištěny,“ doplnil moravskoslezský hejtman.

Při ukončení rekonstrukce hráze byl také ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, který celému dílu požehnal a s nadsázkou se zeptal, jestli Povodí Odry zajistilo také vodníka, který od této chvíle bude na celou přehradu bedlivě dohlížet.

Rekonstrukce hráze vodní nádrže Šance trvala tři roky a přišla na téměř půl miliardy korun.

Fotogalerie

Foto dne