Nejnovější zprávy: ​Opět je zde Závišický pedál - cyklovýlet pro rodiče s dětmi i náročné bikery! Slezan osmička není kulturní památkou. Budovu čeká nové využití

Společnost

​Skvost technické architektury, Úpravna vody v Podhradí, slaví šedesátiny

Čtyři dny před Štědrým dnem a jedenáct dnů před koncem roku 1958 – ale také jedenáct dnů před termínem dokončení, jak udával tehdejší ambiciózní plán – byla dodána první voda z Podhradí u Vítkova do Krásného Pole, aby mohla dále směřovat k lidem v nově rostoucí Porubě – tehdejším jazykem Nové Ostravě.

Foto: SmVaK

Od té doby se samostatná obec Krásné Pole stala součástí Ostravy, od té doby vyrobila Úpravna vody Podhradí 2,4 miliardy metrů krychlových kvalitní pitné vody z kaskády údolních nádrží Slezská Harta – Kružberk a Ostravský oblastní vodovod jako páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v regionu prošel dynamickým rozvojem do dnešní podoby.

„Po stavební i architektonické stránce vzniklo v Podhradí dílo mimořádných parametrů pocházející z dílny architekta Cyrila Kajnara. Konstrukci tvoří převážně železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami. Dominantou nad vstupní částí úpravny je rozsáhlý reliéf národního umělce Vincence Makovského Voda v našem životě. Jde o poslední významné dílo, které v životě vytvořil. Úpravna od doby svého vzniku prošla řadou rekonstrukcí a modernizací, z nichž nejvýznamnější za téměř 130 milionů korun proběhla v uplynulých letech. Špičková úpravárenská technologie se snoubí s unikátní architekturou v působivém prostředí Vítkovské pahorkatiny. Proto jsme se rozhodli při této mimořádné příležitosti objekt zpřístupnit veřejnost. Ohromný zájem o oba termíny nás velice potěšil a kapacita je zcela naplněna,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Vincenc Makovský o svém monumentálním díle při vstupu do objektu úpravny o ploše 90 metrů čtverečních (výška 3,4 metru, délka 13,25 metru pro levou i pravou stranu vstupu do objektu), které vznikalo v letech 1961-1964 a bylo slavnostně odhaleno 2. června 1967, řekl: „Chtěl jsem ukázat, co voda znamenala pro člověka v dřívějších dobách a pominul jsem záměrně její současné průmyslové využití. Ostatně to, co se s vodou dnes děje, můžeme vidět přímo v Podhradí.“ I proto byly inspirací 20 reliéfů lidové písně a poesie. Význam každého jednotlivého děje zasazeného do pro něj typického prostředí, které dodává scénám jejich epický charakter, je vyznačen také rozdílnou velikostí.

„Úpravnu vody Podhradí otevřeme veřejnosti 10. a 24. listopadu. Všechna zařízení budou v plném provozu, musíme zajistit bezpečnost všech návštěvníků, ale také to, aby nebyl nijak narušen proces výroby pitné vody, která směřuje k významné části Moravskoslezského, ale i Olomouckého kraje. Proto byla kapacita návštěv omezená a zájem tyto možnosti výrazně převýšil. Ostatně, je to opravdu jedinečná příležitost, protože úpravna se otevřela veřejnosti v novodobé historii od rekonstrukce strojně-technologického zařízení a vlastně v celé polistopadové éře teprve jednou,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Zdrojem surové vody pro Úpravnu vody Podhradí je údolní nádrž Kružberk a výše položená Slezská Harta. Surová vody je transportována 6,7 kilometru dlouhou tlakovou štolou, která byla ražena v náročných geologických podmínkách v letech 1954-1958. Jde o největší úpravnu SmVaK Ostrava s maximální výrobní kapacitou 2 700 litrů za sekundu.

„Kapacita úpravny se navyšovala postupně. V roce 1958 nebyla ještě dokončena tlaková štola z Kružberku a jako zdroj pro úpravu sloužila voda z řeky Moravice, která byla čerpána do úpravny. Její kapacita v té době činila 250 litrů za sekundu. Po dokončení štoly se v roce 1959 zvýšila kapacita na 500 sekundových litrů, při ukončení první etapy výstavby v roce 1962 šlo o 1 000 litrů za sekundu. Po deseti letech fungování dosáhla úpravna kapacitu 2000 litrů za sekundu, což z ní činilo největší provoz svého typu v tehdejším Československu,“ popisuje Komínek,

Ostravský oblastní vodovod v základních faktech

* Ostravský oblastní vodovod se začal budovat v roce 1954, první voda přitekla z úpravny vody v Podhradí u Vítkova do Ostravy o čtyři roky později. Plán byl splněn těsně před koncem roku 1958. Za dobu své existence systém vyrobil více než 4,5 miliardy kubíků pitné vody.

* Délka vodovodní sítě je v současnosti 504 kilometrů převážně ocelového potrubí. Tři úpravny vody systému (Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, Nová Ves z Frýdlantu nad Ostravicí a Podhradí u Vítkova) mají výrobní kapacitu 5350 litrů za sekundu a upravují vodu z údolních nádrží v Beskydech a podhůří Jeseníků (Morávka, Šance a kaskáda Slezská Harta- Kružberk) ve správě státního podniku Povodí Odry.

* Systém Ostravského oblastního vodovodu má dvě části: Kružberský skupinový vodovod a Beskydský skupinový vodovod.

* 113 vodojemů systému má kapacitu téměř 303 tisíc kubíků pitné vody. Centrální úpravny jsou vzájemně propojeny systémem kapacitních přivaděčů s velkokapacitními vodojemy, což nám umožňuje v případě potřeby do značné míry eliminovat problémy s kapacitou některého ze zdrojů a zajistit vysokou spolehlivost a plynulost dodávek. Systém je také unikátní tím, že je až na výjimky v podobě čerpání do vodojemů nad Čeladnou, Vítkovem nebo Orlovou gravitační.

Foto dne