Nejnovější zprávy: ​Rekord pokořen! Návštěvníci Beskydských rekordů vystoupali přes 10 tisíc metrů! Centrem Ostravy prošel první průvod hrdosti gayů a leseb

Společnost

Ulice Březová v Karviné-Ráji projde zásadní rekonstrukcí

Obyvatelé Březové ulice, které trápí, že je jejich okolí jedním z nejméně dopravně bezpečných míst ve městě, se dočkají změny. Vznikne zde bezpečný chodník, více parkovacích míst, a v neposlední řadě i sportovní a rekreační areál.

Vizualizace budoucí podoby Březové ulice.

Karvinští radní navrhli zastupitelům, aby schválili rozsáhlé úpravy, které promění Březovou ulici v místo, kde se budou obyvatelé této části města cítit dobře. Důvodem je skutečnost, že kvůli chybějícímu chodníku podél této místní komunikace vstupují obyvatelé přilehlých bytových domů z vchodů přímo do vozovky.

“Zároveň je zde akutní nedostatek parkovacích míst, stanovišť na směsný a tříděný komunální odpad, rostou zde přestárlé a tím i nebezpečné dřeviny,” dodává primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Majetkový odbor Magistrátu města Karviné zadal v roce 2017 zpracování variantní urbanisticko – architektonické studie. Jejím cílem bylo předložit návrhy, které jednak odstraní výše uvedenou dopravní závadu a zároveň umožní kultivované bydlení v této lokalitě.

Navržená varianta počítá s přesunutím vozovky dál od bytových domů, čímž vznikne prostor pro vybudování páteřního podélného chodníku, na který budou navazovat jednotlivé parkovací plochy a stanoviště pro směsný a tříděný komunální odpad.

“Předpokládáme zvýšení kapacity parkovacích stání ze současných 117 na 160 míst. V jednání je i majetkový převod pozemku u křižovatky ulic Březové a Víta Nejedlého, na kterém bude v případě úspěšného jednání možno vybudovat dalších 28 parkovacích míst,” říká primátor Jan Wolf.

Rozsáhlé změny v Březové ulici si vyžádají mimo jiné nutnost přeložek technické infrastruktury, vybudování nového pouličního osvětlení, úpravu stávajícího odvodnění zpevněných ploch, poměrně rozsáhlé kácení a provedení náhradní výsadby. Magistrát předpokládá, že pro spolufinancování investičně náročné akce využije některý z vhodných dotačních titulů.

Proměnou projde také budova a areál bývalé základní školy Víta Nejedlého, kde vznikne v případě schválení záměru dětské dopravní hřiště a rekreačně sportovní areál. Ten by měl být vybudován poté, co bude odstraněna část nevyužívaného objektu bývalé školy a částečným využitím stávajícího areálu ZŠ Prameny.

“Vznikne zde prostor pro vybudování dětského dopravního hřiště, sportovně rekreačního areálu a parkovacích ploch. Pro technické zázemí dětského dopravního hřiště bude částečně využita zbylá přízemní část objektu ZŠ V. Nejedlého. Na tento objekt bude navazovat částečně krytá terasa pro venkovní výuku, která bude zároveň vstupem do areálu,” vysvětlil primátor Jan Wolf.

Zbylý prostor mezi dětským dopravním hřištěm a nově situovanou vozovkou ulice Březové bude vyplněn multifunkční sportovní plochou, jehož součástí bude například parkourové a workoutové hřiště, venkovní fitness, trampolíny a in-line dráha.

Foto dne