Nejnovější zprávy: Nemocnice ve Frýdku-Místku uvedla do provozu magnetickou rezonanci Kamion plný cihel zablokoval dálnici u Bravantic

Kultura

V Příboře zachránili renesanční dům. Nyní kandiduje na památkářský počin roku!

Řadový měšťanský dům čp. 38, který se nachází na území městské památkové rezervace Příbor, zaujal pana Rudolfa Korčáka s rodinou natolik, že neudržovanou památku koupili a započali s její celkovou rekonstrukcí.

Renesanční dům Lucerna v Příboře (Foto: p. Jarnot, npu.cz)

Památkově chráněný objekt zvaný Lucerna byl delší dobu nevyužíván. První písemná zmínka o domě pochází z roku 1570.

Zásadní rekonstrukce se uskutečnila v 60. letech 19. století, kdy byl dům rozšířen o prostor soutky neboli úzké uličky mezi domovními bloky a nově zastřešen.

Tuto adaptaci zřejmě vyprojektoval tehdejší městský stavitel Kašpar Karlseder. Dílčí stavební úpravy proběhly na konci 19. i během 20. století.

Korčákovi, jejichž osobní příběh si můžete přečíst v aktuálním tištěném vydání Magazínu PATRIOT, věnovali obnově domu značné úsilí a během stavebních prací se podařilo zjistit řadu informací o historii objektu.

Například restaurátorské sondy v místnostech prvního patra odhalily ojedinělou, patrně klasicistní krajinářskou a figurální výmalbu.

Původně zamýšlené stavební práce se týkaly především sanace dochovaných dřevěných konstrukcí zahrnujících trámové stropy a krov.

Na základě historických fotografií se podařilo obnovit také průčelí domu, kde byl znovu umístěn skříňový výkladec a provedena kopie dvoukřídlých historizujících dveří.

Celkově představuje dům, ve kterém je dodnes patrná původní renesanční dispozice, památku mimořádného významu.

Unikátní je, že se jej podařilo zachovat v celém rozsahu včetně stavebních konstrukcí, tedy klenebního systému, trámových záklopových stropů, valounkové dlažby, pískovcových portálů, dveřních a okenních výplní či vaznicového krovu a restaurované interiérové výmalby.

To vše jsou důvody, proč byla záchrana renesančního domu Lucerna v Příboře zařazena mezi 21 kulturních památek, které se ucházejí o prestižní cenu Národního památkového ústavu "Patrimonium pro futuro" za rok 2017.

O vítězi rozhodne odborná porota, veřejnost pak může do 14. září hlasovat v samostatné kategorii "Památky děkují".

Z našeho kraje se o cenu, která je určena nejlepším památkářským počinům, uchází také další památka, a to nález raně gotických povrchových úprav v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři u Opavy.

Fotogalerie

Foto dne