Nejnovější zprávy: ​Opět je zde Závišický pedál - cyklovýlet pro rodiče s dětmi i náročné bikery! Slezan osmička není kulturní památkou. Budovu čeká nové využití

Byznys

Vodárny vyměnily sto let starou kanalizaci ve Vítkově

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončila významnou investiční akci ve Vítkově, když zrekonstruovala zhruba 585 metrů kanalizace ve Fučíkově ulici.

Zároveň bylo vyměněno devět revizních kanalizačních šachet, jedna nová vybudována a přepojeno více než 70 kanalizačních přípojek. Celá akce vodárny stála 18,5 milionu korun.

Nové kameninové potrubí, které nahradí stávající betonovou kanalizaci, zamezí eventuálnímu přítoku balastních vod, případně jakémukoliv úniku splaškových odpadních vod mimo potrubí.

„Stávající betonová kanalizace pocházela z roku 1910. Na úseku zhruba 312 metrů jsme ji vyměnili za kameninové potrubí. Na dalších 273 metrech jsme původní kanalizaci sanovali jejím vyvložkováním textilní vystýlkou plněnou polyesterovou pryskyřicí,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Jan Tlolka.

Původní kanalizace byla v nevyhovujícím technickém stavu a způsobovala problémy především proto, že úlomky betonu ze stěn opotřebovaného potrubí směřovaly spolu s odváděnou vodou do jímky čerpací stanice, kam je voda odváděna, a docházelo ke značnému opotřebení oběžných kol čerpadel.

To ve svém důsledku vedlo k nárůstu provozních nákladů. Část kanalizace také procházela v krajní části komunikace pod silniční obrubou, což nevyhovovalo správci komunikace.

Rekonstrukce byla v délce 450 metrů provedena v původní trase kanalizace, v délce 135 metrů byla kanalizace zafoukána a nová vedena v jiné trase. S výjimkou nejmenšího profilu 200 milimetrů, který byl rozšířen na 250 milimetrů (171 metrů), byly ostatní profily (300 a 400 milimetrů) v trase kanalizace zachovány.

Foto dne