Nejnovější zprávy: ​Rekord pokořen! Návštěvníci Beskydských rekordů vystoupali přes 10 tisíc metrů! Centrem Ostravy prošel první průvod hrdosti gayů a leseb

Společnost

Vodohospodáři simulovali na Slezské Hartě povodeň. Přehrada vydržela

​V průběhu prosince 2017 až února 2018 probíhala manipulace s hladinou v nádrži Slezská Harta, která se způsobem vymyká běžnému provozování přehrady podle platného manipulačního řádu.

Foto: Archiv

Při této mimořádné manipulaci byl částečně naplněn retenční (ochranný) prostor v nádrži, který je jinak povoleno plnit pouze za povodně. Rozhodnout o schválení této manipulace proto musel Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

"Cílem manipulace bylo při postupném řízeném naplnění nádrže ověřit technický stav a bezpečnost přehrady. Tímto způsobem jsme schopni prověřit správnou funkci a spolehlivost mnoha prvků přehrady, jejich těsnost, průběh deformací a chování materiálů při tomto mimořádném zatížení," uvedla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"Tyto věci nemusí být rozpoznatelné za skutečné povodně, která je krátká a ovlivněná extrémními srážkami, které mohou měření ovlivnit," vysvětlila mluvčí.

„Pro zdárné provedení této manipulace jsme proto na přelomu roku využili vhodnou hydrologickou situaci, tedy dostatečný přítok do přehrady a nízké riziko výskytu přirozené povodně. Nejvyšší hladina v nádrži 497,15 m n.m. byla dosažena 12. 1. 2018. V žádném případě však nebyla ochranná funkce nádrže za povodně zcela omezena," informoval Tomáš Skokan, vedoucí provozního odboru státního podniku Povodí Odry.

„V průběhu manipulace probíhalo vyhodnocování údajů z rozsáhlého systému automatických zařízení sledující technický stav přehrady. Jde o měření průsaků, posunů, náklonů, tlaků a dalších veličin. Probíhaly také mimořádné fyzické prohlídky obsluhou přehrady. Proběhla komplexní etapa geodetických měření sedání a pohybů hráze, objektů i podloží," dodal Petr Březina, technický ředitel státního podniku Povodí Odry.

A jaký je závěr? "Přehrada Slezská Harta je v dobrém technickém stavu i po 20 letech od uvedení do provozu," uvedli vodohospodáři.

Foto dne