Nejnovější zprávy: Těžký čtvrtek na silnicích kraje. Záchranáři ošetřili 17 lidí! ​Prodloužená Mostní ulice konečně zklidní život v Hrabové

Společnost

Výročí: ​14. března 1905 schválilo ministerstvo stanovy obecní spořitelny ve Vítkovicích

Čtrnáctého března 1905 byly schváleny ministerstvem vnitra stanovy obecní spořitelny ve Vítkovicích.

Sídlem obecní spořitelny ve Vítkovicích byla radnice. Foto je z počátku 20. století. Fot: Archiv MMO

O zřízení tohoto peněžního ústavu pro obyvatele obce, jako alternativy ke dříve zřízené závodní spořitelně v železárnách, která však sloužila pouze jejich zaměstnancům, rozhodl na návrh finanční komise obecní výbor v květnu 1904.

Původní termín (1. 1. 1905) nemohl být dodržen, protože finanční prokuratura neschválila původně navržené ručení obce za závazky spořitelny (zástava budovy radnice a chlapecké měšťanské školy ve Vítkovicích).

V květnu 1905 byl zvolen spořitelní výbor a od 1. 7. 1905 mohli první zájemci ukládat své úspory do obecní spořitelny, jejímž sídlem byla vítkovická radnice.

Předsedou spořitelního výboru byl starosta obce Johann Vietz a ředitelem Walter Landauer, sekretář VHHT a předseda právní komise obecního výboru.

Foto dne