Nejnovější zprávy: ​ SmVaK Ostrava a Trianon spojily síly při zaměstnávání zdravotně postižených Přestavba Bazalů finišuje. Podívejte se, jak to tam vypadá

Společnost

Výročí: 15. března 1972 – poslední odpich v ostravské huti Žofinka

Dne 15. března 1972 přesně v 11:57 provedla parta taviče Šimona Siroty poslední odpich na Žofinské huti v Moravské Ostravě.

Mezi hutníky lidově nazývaná Žofinka byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem.

Za 99 let její existence, během níž došlo několikrát k přerušení provozu v důsledku hospodářských krizí, se zde vyrobilo více než 8,5 milionu tun surového železa.

Huť svojí polohou přímo v centru města ovšem představovala pro jeho obyvatele i nadměrnou environmentální zátěž. Vedle zvýšené hladiny hluku to byly zejména zdraví škodlivé exhalace.

Jen za rok 1966 huť vyprodukovala na 1600 tun prachu. Vysoké pece a objekty někdejší Žofinské hutě byly demolovány v roce 1975.

Demolice. Foto: Archiv MMO

Demolice. Foto: Archiv MMO

Jediným zachovaným pozůstatkem je takzvané dvojhalí bývalé energetické ústředny.

Foto dne