Nejnovější zprávy: ​Rekord pokořen! Návštěvníci Beskydských rekordů vystoupali přes 10 tisíc metrů! Centrem Ostravy prošel první průvod hrdosti gayů a leseb

Společnost

Výročí: ​17. dubna 1787 vznikli první ostravští úředníci!

Na Magistrátu města Ostravy se možná dnes v kancelářích slaví. Na dnešní den totiž připadá 231 let staré výročí, kdy Ostrava získala své první profesionální úředníky...

Moravská Ostrava měla v 18. století stále status poddanského města patřícího hukvaldskému dominiu olomouckých biskupů (od r. 1777 arcibiskupů).

Správa byla v rukou voleného sboru konšelů doplněného rychtářem jako zástupcem vrchnosti. Josefinské reformy tento stav radikálně proměnily.

Dne 17. dubna 1787 získala Moravská Ostrava tzv. neúplný regulovaný magistrát. Tvořili jej placení profesionální úředníci – syndik na místě prvního radního, kancelista neboli aktuár a sluha – kteří museli složit právnickou zkoušku.

Magistrát doplňovalo několik tradičních neplacených a nezkoušených radních volených zástupci měšťanstva, v případě Ostravy to byl purkmistr a dva radní.

Složení nezkoušené části městské rady mohla nadále ovlivňovat vrchnost, jejímuž dohledu podléhalo rovněž hospodaření města.

Důsledkem reforem, směřujících k centralizaci a upevnění rakouského státu, bylo také úplné nahrazení češtiny němčinou v úředním styku.

Foto dne