Nejnovější zprávy: VIDEO: 300 tisíc obyvatel je málo. Ostrava potřebuje růst, tvrdí Jan Světlík Kontejnerový terminál v Mošnově spojí Ostravu s přístavem v Antverpách

Společnost

Výročí: ​24. května 1898 bylo rozhodnuto o stavbě Rothschildova sirotčince

Dne 24. 5. 1898 byla ve Vídni vydána důležitá věnovací listina.

Foto: Archiv MMO

Touto listinou bankovní dům S. M. von Rothschild při příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. založil nadaci ke zřízení sirotčince v Moravské Ostravě.

Firma vedená Albertem sv. p. von Rothschild vložila do nadace kapitál ve výši 150 tisíc zlatých.

Celkem 100 tisíc ve formě státních obligací mělo sloužit k zajištění pravidelných příjmů pro provoz sirotčince a péči o přibližně 30 chlapců a dívek ve věku od 6 do 14 let.

Zbylých 50 tisíc bylo využito k nákupu stavební parcely a výstavbě a vybavení budovy sirotčince.

Nadaci spravovalo pětičlenné kuratorium, v jehož čele stál starosta Moravské Ostravy.

Stavba Jubilejního sirotčince sv. p. von Rothschild byla dokončena a slavnostně předána počátkem prosince 1898.

Sociální zařízení pečující o nemajetné opuštěné děti, které městu citelně scházelo, začalo fungovat od následujícího roku.

Foto dne