Nejnovější zprávy: Ohlédnutí za plnoletými Colours: Hvězdami byli i patrioti jako Buty, Kryštof nebo Mirai ​10 tipů, aneb co si nenechat ujít v létě ve Velkých Karlovicích

Byznys

Vysokorychlostní trať Brno-Přerov-Ostrava? Stát zadá zpracování studie

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v tiskové zprávě oznámila, že vybere zhotovitele "Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Brno – Přerov – Ostrava", která bude zahrnovat návrh samotné trasy nové trati RS1 i případné další úpravy stávající železniční infrastruktury.

Pro rozvoj železniční dopravy v Česku jsou vysokorychlostní tratě klíčové (Foto: cd.cz, mdcr.cz)

Vysokorychlostní tratě (VRT) jsou pro Česko, které je typickou tranzitní zemí, klíčová infrastruktura. Přestože podobně velké země jako Nizozemsko či Rakousko se cestou jejich výstavby již vydaly, v tuzemsku o nich političtí představitelé dlouho pouze teoretizovali.

Konkrétní koncepční "Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR" vláda schválila až v květnu roku 2017. Nové tratě by se podle tohoto dokumentu měly připravovat na rychlost 300 až 350 km/h.

Rychlosti na jednotlivých tratích budou ovšem vycházet z odborného posouzení a příslušných studií proveditelnosti. Maximální rychlost bude záviset na provozním charakteru trati. Tedy například na tom, zda je trať využívána i pro nákladní dopravu (200 až 250 km/h), a jaké regiony obsluhuje.

Nyní se intenzivně připravuje spojení z Prahy na Drážďany a pro úsek Praha – Brno – Břeclav se zpracovává studie proveditelnosti.

"Pro úsek Brno – Přerov se připravuje dokumentace k územnímu rozhodnutí a pilotní úseky na předměstích největších měst. A brzy rozhodneme i o zhotoviteli studie úseku Ostrava – Přerov, který by měl připravit vše pro co nejrychlejší výstavbu," uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

Státní organizace SŽDC bude jako vůbec první v resortu dopravy vítěze výběrového řízení vybírat s využitím nové metody Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP), která byla vyvinuta na Arizonské státní univerzitě a v současné době je úspěšně aplikována v Nizozemí a ve Skandinávii.

Proces výběru začal v pondělí 21. ledna otevíráním nabídek v elektronické podobě.

Nabídky se budou hodnotit podle ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií a jejich podílu na celkovém hodnocení: nabídková cena (30 %), odborná úroveň (20 %), identifikace a řízení rizik (15 %), přidaná hodnota (10 %) a schopnost vybraných členů odborného personálu přispět k naplnění projektových cílů zadavatele (25 %).

Po otevření obálek proběhne nejpozději na přelomu ledna a února anonymní hodnocení nabídek. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v březnu.

Do šesti měsíců po podpisu smlouvy bude muset předat podklady pro zpracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) a Dokumentace pro vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) pro VRT minimálně v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov.

Do 14 měsíců po podpisu smlouvy pak musí předat finální verzi studie proveditelnosti včetně zapracovaných připomínek a stanovisek, které umožní předání studie ke schválení Centrální komisi Ministerstva dopravy.

Samotná výstavba prvních vysokorychlostních úseků by mohla začít po roce 2021.

Foto dne