Nejnovější zprávy: Černá díra. Tento památník připomene oběti střelce v ostravské nemocnici Residomo se mění na Heimstaden. Nový vlastník má v Evropě 100 000 bytů

Společnost

Bezpříkladná provokace! Ostravané protestovali v lednu 1910 proti němčině na jízdenkách Severní dráhy Ferdinandovy

Dne 16. 1. 1910 uspořádal český Politický spolek pokrokový v sále sokolovny v Přívoze protestní schůzi proti „bezpříkladné provokaci“ Severní dráhy Ferdinandovy, která také na Ostravsku zavedla jízdenky pouze s německým textem.

Akce byla součástí vypjatého česko-německého soupeření, které probíhalo na přelomu 19. a 20. století ve zdejším regionu s obzvláštní intenzitou.

Na shromáždění, na němž vystoupil také poslanec moravského sněmu JUDr. Karel Fajfrlík, byla přijata rezoluce, která požadovala mj. odstranění „veškerých výsad němčiny na drahách“ a ukončení „germanizačních rejdů a provokací“ na železnici.