Komentáře
10/09/2022 Jaroslav Baďura

Bistro, galerie a hlavně nové byty. Karviná opravila tři staré domy v centru

Po necelých dvou letech byla dokončena rekonstrukce tří historických domů na Masarykově náměstí v Karviné.

Zrekonstruované domy nabízejí prostory pro podnikání, ve dvou z nich jsou také byty a své nové působiště zde bude mít i Městské informační centrum a galerie.

Město odkoupilo tři zchátralé domy na Masarykově náměstí od soukromého vlastníka v roce 2017. Následující tři roky trvala projekční činnost a celá řada souvisejících jednání. Na rekonstrukcí domů se tak podařilo získat dotaci ve výši 50 milionů korun od Moravskoslezského kraje.

„Věděli jsme, že cena rekonstrukce bude docela vysoká, proto jsme hledali různé dotační tituly. Jsem rád, že nám s financováním pomohl Moravskoslezský kraj,“ říká primátor Karviné Jan Wolf.

„Na podzim roku 2020 jsme zahájili bourací práce a odlehčili jsme konstrukci tak, abychom mohli snášet dřevěné stropy. To pro nás byla jedna z nejnáročnějších věcí na této stavbě. Druhou z náročnějších věcí byla realizace základu, kdy jsme oproti předpokladům museli základy lokálně rozšiřovat a případně i přibetonovat,“ popisuje postup prací Milan Válek ze společnosti Metrostav, která rekonstrukci domů pro město provedla.

Hodně práce bylo i na fasádách domů, kdy stavebník vycházel z pasportizace objektů. Doplňoval štukové prvky i plochy. Na střechách se znovu objevila bobrovka, titan, zinek a břidlice.

„V rohovém domu bude v přízemí bistro. V prostředním domě do konce roku najdou lidé informační centrum a galerii. V domě, který navazuje na restauraci Vanilla bude obchod s obuví a zdravá výživa. Všechny prostory jsme nabízeli v rámci výběrového řízení a nabídkami se zabývala komise z řad zastupitelů a úředníků. Věřím, že jsme vybrali dobře, obchody s bistrem budou fungovat a lidé budou spokojeni,” upřesňuje využití domů primátor.

„Městské informační centrum, které aktuálně lidé najdou v budově radnice se pokusíme do nových prostor přestěhovat do konce letošního roku. Návštěvníkům se pak budeme snažit nabízené služby více zatraktivnit. Stěhování je přínosem i pro naše zaměstance, kteří budou mít větší komfort,“ říká ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.

V domech je připraveno šest nájemních bytů. „Byty se budou pronajímat formou licitace a nebudou tedy nabízeny v rámci přímého pronájmu. Nájemníkem bytu se stane ten, kdo při licitaci nabídne nejvyšší cenu. Licitace proběhnou v brzké době a občany o nich budeme informovat prostřednictvím všech komunikačních kanálů města,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Sdílejte článek