Nejnovější zprávy: Petr Korbel: Prohra? Nevadí, přijde další set! To je arzenál! Stavbaři našli v Bolaticích 65 minometných nábojů

Proměny kraje

Bohumín vybuduje protipovodňový val. Město ochrání před stoletou vodou

Povodí Odry avizovalo, že protipovodňový val v bohumínské městské části Pudlov se začne stavět ještě letos na podzim.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Aktuálně se připravuje výběrové řízení, z nějž by měla vzejít vítězná firma, která hráz postaví. Podle předběžného harmonogramu by lidé měli být kompletně ochráněni před stoletou vodou nejpozději v roce 2025. Vyplynulo to z jednání zástupců města se státním podnikem.

Hráz v podobě klasického náspu povede kolem Odry a bude mít délku 1 830 metrů, její výška pak v některých místech dosáhne až čtyř metrů. „Na tuto pravobřežní ochrannou hráz kolem Odry bude navazovat ještě pravobřežní hráz podél Orlovské Stružky v délce dalšího zhruba jednoho kilometru. Součástí stavby valu bude i rekonstrukce mostu u štěrkovny a ve Vrbické ulici, protipovodňová opatření na Bajcůvce a terénní úpravy nad Rolnickou ulicí v bývalých meandrech řeky Odry, které budou sloužit pro zachycení vnitřních vod,“ přiblížil projekt starosta Bohumína Petr Vícha.

Naděje místních obyvatel na ochranu před rozvodněnou řekou trvají už řadu let, projekt státního podniku Povodí Odry ale neustále narážel na překážky. Tu hlavní představovala hrstka soukromých majitelů pozemků, na jejichž neochotě pozemky prodat se jednání zadrhla. Na řadu tak přišlo i vyvlastňování. V rámci přípravy pro výstavbu protipovodňových hrází v Pudlově muselo být státem vykoupeno či vyvlastněno téměř 160 pozemků, v tuto chvíli zbývá pouze jediný.

„Přestože jde o investiční akci Povodí Odry, my jako město děláme maximum, abychom proces urychlili. Investovali jsme dva miliony korun do zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, další čtyři miliony korun jsme poskytli na výkupy pozemků. Našim cílem je co nejdříve ochránit obyvatele Pudlova před velkou vodou,“ dodal starosta Bohumína s tím, že investiční dotaci na hráze poskytl i Moravskoslezský kraj.

Bohumín zažil v novodobé historii hned dvě velké povodně, a to v letech 1997 a 2010. Sedmého července 1997 se do města přihnala tisíciletá povodeň, po níž zůstala katastrofální miliardová spoušť. Živel zahrozil Bohumínu ještě o třináct let později, kdy do města vtrhla stoletá voda z Olše a dvacetiletá voda z Odry.

Tehdy povodeň zatopila šest ze sedmi městských částí a napáchala škody za více než 75 milionů korun. Od té doby přibyly nové protipovodňové hráze za více než 170 milionů korun ve Starém Bohumíně, Šunychlu a naposledy ve Vrbici. V Bohumíně tak zbývá ochránit před velkou vodou už právě jen městskou část Pudlov.