Nejnovější zprávy: Černá díra. Tento památník připomene oběti střelce v ostravské nemocnici Residomo se mění na Heimstaden. Nový vlastník má v Evropě 100 000 bytů

Společnost

Byl to úspěšný rok, říká předseda správní rady nadace V.O.D.A. nápoj života

Projekt popularizace pití kohoutkové vody z moderních a hygienických stojanů, takzvaných Cool Water Pointů, se snaží především dětem ukázat, jak je čistá voda pro jejich zdraví důležitá. Václav Polok, předseda správní rady nadace V.O.D.A. nápoj života, která se o šíření Cool Water Pointů stará, říká, že rok 2015 byl úspěšný, avšak cíle nadace jdou ještě mnohem dál.

O letošním slavnostním otevření jednoho z ostravských Cool Water Pointů psal Magazín PATRIOT zde.

Kolik Cool Water Pointů a kde jste letos otevřeli?

V letošním roce jsme otevřeli již šest Cool Water Pointů, všechny na základních školách, konkrétně v Ostrava-Jihu, Ostravě-Porubě, Slezské Ostravě a na třech základních školách v centru: Matiční, Nádražní a Ostrčilově.

Jak hodnotíte rozvoj vašeho projektu v letošním roce?

Rozvoj našeho projektu – s ohledem na skutečnost, že jsme jako nadační fond vznikli teprve v únoru letošního roku – hodnotím jako pozitivní a nadmíru úspěšný. Povědomí o konzumaci čisté kohoutkové vody pro zdraví našich občanů a především dětí je sice v hlavách našich blízkých, rodičů či dětí či dlouho, avšak realizace a uvedení tohoto záměru do praxe ještě nějaký ten čas potrvá. Právě proto jsme v počátcích trochu naráželi na jistou nedůvěru našich finálních uživatelů, neboť zařízení tohoto typu (ve světě již dost běžné) je v našich podmínkách a obzvláště ve školách takřka neznámé. Zde taktéž musím říct, že mnohdy to nebylo jen o vnímání o možné náhradě za stávající nápojové automaty na slazené nápoje, ale vůbec o prospěšnosti, smyslu a účelu tohoto zařízení, což se ale nakonec podařilo. Myslíme si, že toto již konečně začali vnímat i zastupitelé jednotlivých ostravských městských obvodů z pozice zřizovatelů základních škol, i když jejich podpora či nadšení pro tuto pozitivní věc je prozatím pouze v rovině morální, nikoliv fiskální. Nejsme však pouze pro děti a základní školy, nýbrž pro všechny, ať již to jsou nemocnice, domovy, ale i veřejné instituce nebo jiná společenská, kulturní či sportovní zařízení. Obecně však skrze naše zařízení cílíme nikoliv na anonymní uživatele, ale na cílové skupiny, kterými jsou především děti, dorost a mládež a stejně tak i na naše seniory.

Jak se vám daří hledat partnery pro váš projekt – s kým už spolupracujete a kdo je ve vašem hledáčku?

Jako každý nový subjekt jsme i my zprvopočátku poněkud tápali a rozhlíželi se po vhodných partnerech projektu, musím přiznat, že nás jakožto přirozený partner poněkud zaskočily známé vodárenské správcovské společnosti svým odmítavým postojem, nicméně vynikající partnerská spolupráce se rozvinula se zdravotními pojišťovnami (jako první byla vůbec ČPZP, RBP i VZP), velmi účinně nás podpořila společnost RPG byty a další drobní přispěvatelé. Větší spolupráci ovšem bychom očekávali právě od zřizovatelů našich potencionálních obdarovaných institucí, tedy především obecní samosprávy (např. té ostravské) která sama již letos na jaře ústy několika nejmenovaných starostů a náměstka primátora deklarovala účinnou rozpočtovou programovou podporu, avšak pro letošní rok jakýkoliv skutek jaksi „utekl“. Projekt samozřejmě není omezen pouze na území města Ostravy, takže se v závěru tohoto roku nám ozývají již další potencionální partneři například v oblasti jižní Moravy.

Jaký je váš plán pro příští rok?

Tak trochu expandovat ve své nadační činnosti mimo Ostravu obecně, tedy například právě do okolí Brna  a naše „zdravé“ myšlenky přenést i do dalšího prostředí. Souběžně předpokládáme instalaci našich zařízení do dalších škol především i na území našeho kraje, neboť zdravých impulzů nikdy není dost. Máme radost i z toho, že u řady našich školáků jsme tímto v podstatě i nastavili jejich pravidelný pitný režim, neboť k našemu velkému překvapení oni tento doposud jaksi neznali… Vše ale záleží na našich partnerech, jsme nezisková organizace s tříčlennou správní radou a všechny takto získané finanční zdroje, ať již formou příspěvku, daru či výnosu za reklamu zpětně vynakládáme ku zřizování právě oněch našich „pítek“. Ve výroční zprávě za rok 2015 všechny citované skutečnosti budeme ostatně podrobně uvádět. Práce nás baví, vykonáváme ji ve svém volném čase mimo naše hlavní zaměstnání a máme velkou radost z jejích výsledků, jež jsou především pro zdraví nás všech.