Nejnovější zprávy: Pamatujete? Před 60 lety byl otevřen dům kultury Akord Albrechtice u Karviné: Když mrtví vstávali z hrobů a vyděsili zloděje na hřbitově

Společnost

Chceme být Slezská, nikoli Polská Ostrava, požádali před sto lety Ostravané ministra Švehlu

Přesně před sto lety, ​13. září 1919, se v Moravské Ostravě konala porada zástupců čs. vlády a národních výborů.

Foto: Facebooková skupina Nezapomenutá Ostrava

Porada se konala za předsednictví správce zemské vlády slezské Josefa Šrámka a jednalo se mimo jiné o rozhodnutí Pařížské mírové konference ve věci řešení čs.-polského sporu na Těšínsku a o bezpečnostní situaci v regionu.

Schůzce byl přítomen mj. velitel čs. vojska na Těšínsku gen. Armand Charles Philippe a ministr vnitra Antonín Švehla, pozdější ministerský předseda, vůdce agrární strany a jeden z nejschopnějších politiků předmnichovské republiky.

Následujícího dne se oba zúčastnili zasedání Národního výboru slezského na radnici v Polské Ostravě.

Zástupci místní správní komise využili příležitosti k tomu, aby ministra požádali o podporu jejich záměru povýšit obec na město a změnit její úřední název z Polské na Slezskou Ostravu.