Nejnovější zprávy: Petra Kvitová se ve Fulneku dočkala kavárny. Má wimbledonský dort i originální název Poruba se letos podruhé představí doma. Ve středu přivítá rozjetou Třebíč

Společnost

Další ibisi skalní ze Zoo Ostrava létají ve volné přírodě

Areál výskytu ibisů skalních původně zasahoval i do střední a jižní Evropy. Už v první polovině 17. století byl ale v evropské přírodě tento ptačí druh vyhuben.

Foto: archiv Proyecto eremita

Díky vypouštění ptáků odchovaných v zoologických zahradách a záchranných stanicích se podařilo evropskou populaci ibisů obnovit. Do jednoho mezinárodního záchranného projektu je zapojena i ostravská zoo. Pro vypuštění do přírody poskytla již 14 mladých ibisů. Poslední tři byli vypuštěni v polovině letošního února.

Ibisi skalní vymizeli z evropské přírody už okolo roku 1630. Také na dalších místech (v severní Africe a na Středním východě) byl zcela vyhuben. V důsledku změn ve využívání krajiny, úbytku přirozeného prostředí a potravních zdrojů, ale také kvůli otravám pesticidy a insekticidy nebo intenzivnímu lovu a vybírání hnízd zůstalo v přírodě pouhých několik desítek párů. V Červeném seznamu (IUCN) byl až do roku 2017 veden v kategorii „Critically Endangered" (kriticky ohrožený), což je poslední kategorie před kategorií „Extinct in the Wild" (vyhubený v přírodě). Postupně se ale situace zlepšovala, a to díky ochranářským aktivitám a vypouštění ptáků přirozeně odchovaných v zoologických zahradách. V roce 2018 byl v Červeném seznamu přeřazen do kategorie „Endangered" (ohrožený).

Jedním ze záchranných projektů je mezinárodní repatriační projekt Proyecto eremita, jehož cílem je obnova volně žijící populace ohrožených ibisů skalních v oblasti Andalusie vypouštěním mláďat odchovaných v zoologických zahradách. Projekt, který je zaštiťován ZooBotánico de Jerez v jižním Španělsku a odborem životního prostředí andaluské regionální vlády Junta de Andalucía, byl zahájen v roce 2004. Doposud bylo na jihu Španělska vypuštěno několik set mladých ibisů. Už v roce 2008 bylo v přírodě zaznamenáno první hnízdění a o tři roky později se v oblasti vytvořila malá nezávislá kolonie.

Do projektu je zapojeno více než 20 zoologických zahrad sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V roce 2017 se k němu připojila i Zoo Ostrava. Od doby zapojení poskytla zoo v Ostravě pro posílení divoké populace těchto vzácných ptáků už 14 přirozeně odchovaných mláďat, přičemž 13 z nich bylo vypuštěno do volnosti, jeden zůstal v chovatelské základně projektu. Poslední tři mladí samci byli do Španělska převezeni loni na konci roku, několik týdnů pobývali společně s dalšími ibisy v adaptační voliéře na vypouštěcí lokalitě. Do přírody byli vypuštěni 14. února 2022.

Tento úspěšný projekt naplňuje hlavní cíl moderních zoologických zahrad, tedy přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností. Stojí za ním mnohaleté úsilí a spolupráce zoologických zahrad s terénními pracovníky a regionálními autoritami.

Ostravská zoologická zahrada chová ibisy skalní od roku 2008 a od té doby je také zapojena do Evropského ex situ programu (EEP). Do konce loňského roku odchovaly hnízdní páry 37 mláďat, 19 z nich bylo přesunuto do jiných zoologických zahrad, od roku 2017 jsou všechna mláďata bezplatně poskytována pro repatriační projekt. Během teplé části roku pobývají ibisi ve voliéře společně se supy bělohlavými.