Byznys
09/04/2017 Tomáš Svoboda

Další velká sanace: Stát chce vyčistit lokalitu Trojice ve Slezské Ostravě

Ještě letos chce státní podnik Diamo zahájit sanační práce na lokalitě Trojice ve Slezské Ostravě, která patří mezi největší staré ekologické zátěže na Ostravsku. Kriticky se však k tomuto záměru staví město. Primátor Tomáš Macura totiž považuje za prioritní dokončení sanace lagun Ostramo.

„Trojické údolí patří mezi silně kontaminované lokality, které však máme dobře prozkoumané a umíme si s nimi poradit. Po sanaci se stane území plnohodnotnou součástí města,“ uvedl Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku Diamo.

Odhaduje se, že hlavní sanační práce potrvají zhruba 3 roky. Poté bude následovat přibližně 9,5 let postsanačního monitoringu.

Kdysi průmyslová lokalita Trojice se nachází u známé turistické atrakce, haldy Ema, zhruba 500 metrů východně od řeky Ostravice a centra města. Celková plocha území představuje asi 7 hektarů.

Už v roce 1998 byla hydrogeologickým průzkumem zjištěna masivní kontaminace areálu po bývalé koksovně (konec provozu v roce 1983) a šachtě Trojice (konec těžby v roce 1967) nebezpečnými látkami. Později byla provedena analýza rizik a sanační doprůzkum.

„Celé údolí je postiženo jak důlní činností spojenou s těžbou uhlí, tak kontaminováno produkty koksochemických provozů, produkty jejich úpravy a chemickými látkami používanými jako činidla při výrobě,“ doplnil Josef Havelka, ředitel odštěpného závodu Odra, státního podniku Diamo, s tím, že množství nebezpečných odpadů je odhadováno na minimálně 160 tisíc tun.

Sanační projekt, jehož záměr a návrh koncepčního řešení byl navržen a projednán s dotčenými orgány státní správy již v roce 2006, má být mimo jiné vhodný pro zaměstnání propuštěných horníků.

Nepochopitelné, diví se primátor

Plánovaná sanace s náklady kolem 960 milionů korun se ovšem setkala s kritickým postojem vedení města Ostravy.

„Je pro mě nepochopitelné, jak může státní podnik Diamo zahájit další velkou sanační ekologickou akci v Ostravě v situaci, kdy obyvatelé města již druhé desetiletí marně čekají na ukončení likvidace Lagun Ostramo, významem i dopadem na životní prostředí mnohem důležitější ekologické zátěže,“ podivil se primátor Tomáš Macura.

Jak dále dodal v tiskové zprávě, úplná sanace lagun je odsouvána, a to hlavně z důvodu údajného nedostatku peněz.

„Nechci nijak zlehčovat ekologická rizika vyplývající z důsledků koksochemické výroby v bývalé Koksovně Trojice, mám ale za to, že se jedná o lokalitu bez akutního rizika, kterou by bylo možné prozatím pokrýt průběžným monitoringem,“ upozornil Macura, podle kterého by na prvním místě mělo být dokončení sanace lagun Ostramo.

Svůj údiv nad celou situací již vyjádřil v dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi, ve kterém jej požádal o odložení realizace zakázky sanace Koksovny Trojice a o koncentraci finančních zdrojů na urychlení postupu v případě ropných lagun.

Obavy nejsou na místě, kontruje Diamo

Podle informací zveřejněných podnikem Diamo bude sanace lokality Trojice financována z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti. Pro sanační stavbu už byla vydána příslušná územní rozhodnutí a stavební povolení a v těchto dnech probíhá výběrové řízení na dodavatele prací.

Co říká státní podnik na to, že by neměl zahajovat další sanaci, dokud nebudou dokončeny práce na lagunách Ostramo?

„Tyto názory, případně výzvy z Ostravska, v podstatě znamenají výzvy k zastavení sanačních prací na silně kontaminované lokalitě Trojice a ponechání zátěže na místě na několik dalších let. Státní podnik Diamo naopak preferuje okamžité zahájení sanace po ukončení právě probíhajícího výběrového řízení na dodavatele prací,“ komentovalo Diamo situaci v tiskové zprávě.

Podle ní obavy, že se snad zastaví práce na lagunách Ostramo, nejsou na místě, neboť jejich sanace je financována ze zdrojů Ministerstva financí a akce probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem, podle něhož je momentálně řešena část na odstranění nadbilančních kalů z lagun za 429 milionů korun.

Sanace území Trojice i lagun Ostramo nejsou jedinými akcemi, které státní podnik řeší. Jen na letošní rok si naplánoval realizace více jak 250 projektů po celém území České republiky.

Sdílejte článek