Nejnovější zprávy: Petra Kvitová se ve Fulneku dočkala kavárny. Má wimbledonský dort i originální název Poruba se letos podruhé představí doma. Ve středu přivítá rozjetou Třebíč

Politika

Dnes se inspirovat tam, kde věci fungují a stát se v Michálkovicích podobnou inspirací pro ostatní, říkají zakladatelé Moderní obce

Dva hlavní představitelé politického sdružení Moderní obec poskytli velmi zajímavý a pestrý rozhovor Magazínu PATRIOT.

Zleva Jakub Romba a David Kubáň - hlavní představitelé Moderní obce na Michálkovickém náměstí, v pozadí dominanta obce Národní kulturní památka - Důl Michal. Foto: Moderní obec

Nejen o tom, co chystají, ale také jaká je hlavní myšlenka celé jejich práce, nám pověděli David Kubáň a Jakub Romba. Jeden zkušený manažer, druhý úspěšný podnikatel v oblasti vzdělávání. Oba aktivní občané z Michálkovic.

Čím přesně se nyní v Michálkovicích zabýváte? Co se chystá?
DK: Tak jako v ostatních obcích i nás čekají v září komunální volby. Vzhledem k tomu, že stávající vedení obvodu působí pospolu více méně ze setrvačnosti již mnoho let, řekli jsme si, že je čas představit lidem svěží alternativu s vizí pro budoucnost. Podařilo se nám oslovit místní patrioty a občany a dát tak dohromady skupinu schopných a chytrých lidí, kteří by rádi uplatnili své zkušenosti a znalosti s chutí pracovat pro naši obec.

JR: Žijeme v 21. století, a to je neměnný fakt. V našem profesním životě využíváme výhody moderních technologií, a to tak, abychom nebyli jejich otroky, ale jen uživateli. Chtěli jsme jasně definovat náš základní názorový proud - proto MODERNÍ OBEC. V takové moderní obci spolu žijí všichni občané v souladu se svými potřebami a výhodami, které tato moderní doba může přinést. Samozřejmě vnímáme, že slovo moderní může u třeba starších obyvatel vyvolávat obavy, že budeme prosazovat nějaké složitosti a nutit občany do registrací apod. To rozhodně ne, ba naopak. Chceme moderním smýšlením jít právě i těmto skupinám naproti. Velmi se nám líbí projekty jako např. senior taxi. To je skutečně velmi moderní, ale chtělo by to více takových prospěšných nástrojů. Rádi bychom hledali cesty, jak propojit mladou a starší generaci. Je třeba zdůraznit, že mladá generace si musí více vážit hodnot, o které se právě tito starší spoluobčané zasloužili a vnímat skutečnost, že právě jejich zkušenosti nám mají co nabídnout. A právě i budování tohoto generačního propojení je pro nás jasný moderním znakem a tématem.

Michálkovice mohou být v budoucnu velmi atraktivní obvod pro život nás všech. Stačí jen diskutovat o stávajícím stavu, potřebách a vizích. Foto: Moderní obec

V čem se tedy Moderní obec liší od ostatních stran?
JR: Kromě toho, že máme na naší kandidátce řadu mimořádně vzdělaných a talentovaných lidí a obecně všichni naši kandidáti jsou nebo byli ve svých profesních kariérách úspěšní, tak zásadním rozdílem je, že nestavíme kandidátku na kamarádech a rodinných příslušnících. Oslovovali jsme potenciální spolukandidáty podle zkušeností, kvalit a hodnot, které mají. Každý v našem týmu má jiné téma, jinou oblast a jinou přidanou hodnotu. Specialista na bezpečnost se nevěnuje financování obce a člověk se zkušenostmi v oblasti vzdělávání a kultury není garantem v oblasti dopravních staveb. Na tom si hodně zakládáme.

DK: V programu, který jsme připravili, pak definujeme jasný směr a vize, kam by obec měla směřovat a vyvíjet se, a to i v dlouhodobém horizontu tak, aby byla skvělým místem pro život. Výměnu značek a opravy chodníků bereme jako samozřejmost a povinnost každého vedení radnice. Tohle bude dělat i Franta nebo Tonda, protože jim to ukládá zákon. My však nad tuto údržbu požadujeme i něco navíc, a to představujeme v naší vizi.

Co vás vedlo k založení takové platformy?
JR: Zprvu jsme se potkali jako konkurenti. Já jsem v Michálkovicích připravoval svůj vlastní politický projekt a David v mezičase vytvořil občanskou iniciativu s názvem Naše Michálkovice. Rozhodně spolupráce nebyla první myšlenka, která byla na stole.

DK: Tak, tak. Musel jsem Kubu přemlouvat, abychom do toho šli společně. Viděl jsem v jeho zápalu a energii veliký potenciál, který jsem nechtěl nechat konkurenci. Navíc Jakub je nositel jiných znalostí, kterým já úplně nevládnu, zejména v sociálních sítích a webdesignu. Takže zájem už od počátku byl z mé strany značný.

JR: Ano, trošku jsem se přemlouvat nechal, pravda (smích). Nicméně dnes toho v žádném případě nelituji. Společně rozvíjíme a diskutujeme mnohé možnosti, je to vždy velmi zajímavá a tvůrčí práce.

Proč jste vlastně dva?
DK: One-man show nefunguje. Celý život zastávám názor, že každý manažer je jen tak dobrý, jak má dobrý tým. Jakub je pro mě velmi výrazná osobnost, má správné názory a navíc reprezentuje část našeho sdružení - nezávislých kandidátů. V žádném případě jsme nechtěli stavět tvář Moderní obce na jednom člověku, jedné tváři. Jsme tým a celá naše kandidátka je takto postavena. To, co nás spojuje a co nás všechny vlastně přivedlo na jednu kandidátku dohromady, není stranická či jiná příslušnost, ale chuť pro Michálkovice něco udělat. Chceme, aby se nám zde všem od dětí až po seniory skvěle žilo a podařilo se nám vytvořit něco, na co budeme pyšní.

JR: Nejdeme cestou, že jsme dva lídři. Ale spíše dvě hlavní tváře projektu, které prezentují hlavní myšlenky, postoje a hodnoty. Na začátku jsem měl trošku obavy, jak limitující bude spojení s etablovanou politickou stranou, ale David hned v úvodu nastavil projektu jasná pravidla. Jsme svobodně smýšlející lidé, nikdo nemusel podepisovat nějaké závazky. Spojuje nás společná vize a cíl, to je ten největší závazek.

V soukromí David Kubáň žije i sportem. Tato fotografie vznikla v červnu na největší ulici v Michálkovicích, pod billboardem Moderní obce. Foto: Moderní obec

Ale proč jste se na této malé komunální úrovni vydali spojení s politickou stranou? Neměli by čistě nezávislí kandidáti větší šanci na úspěch?
DK: Víte, veškeré volby fungují tak, že nikdy nevíte, zda-li by jiná cesta a forma znamenala po sečtení výsledků větší úspěch. Až někdo najde způsob, jak to přesně změřit, bude mít opravdu zlaté vejce. Nicméně k otázce. Můj názor je přesně opačný a spojení má pragmatický smysl. Politiku dělají politici a pokud chcete dělat politiku, tak logicky jen s politiky. Neplést si ale s tím, že by se politika dělala pro politiky. Nicméně proč s politickou stranou? Já jsem členem ODS, stejně jako 3 další kolegové na kandidátce. Ostatní kandidáti jsou zcela nezávislé osobnosti. Jsme za toto spojení moc rádi, protože Moderní obec tak není čistě politickou stranou, ale ani jen nezávislým sdružením. Může tak sbírat výhody z obou těchto variant. Politické vazby významně pomohou při prosazování zájmů obvodu např. na ostravském magistrátu, naopak naši nezávislí kandidáti mohou mít pro občany právě tu apolitickou hodnotu. Politika a politikové obecně v této zemi nemají dobré jméno a já se tomu upřímně nedivím. Přesto ale zůstávám členem ODS, protože pro Michálkovice to může být jen a jen výhoda. Navíc má kandidatura do Zastupitelstva města Ostravy jistě také naše budoucí aktivity a propojení podpoří.

Komunikujete i některá celostátní či dokonce světová témata do své kampaně v Michálkovicích?
JR: Absolutně ne. Je to nesmysl. Jsme na komunální úrovni. Často se nám stává, že s námi lidé chtějí diskutovat témata republiková či vládní. Žádné z těchto témat ale u nás v Michálkovicích nevyřešíme.

DK: Ano, Jakub to vystihl přesně. Přicházíme s vizí a nápady pro Michálkovice. Pro Českou republiku a její problémy skutečně nyní našim programem nic nenabízíme. V Michálkovicích opravdu nevyřešíme válku na Ukrajině, uprchlíky, nedostatek plynu nebo rozhodnutí Bruselu. K tomu jsou určeny jiné volby a jiné politické struktury. Někteří oponenti nám opakovaně předhazují stíny minulosti z porevoluční doby. Nebo také to, jak se aktuálně vládní koalice pere a místy až trápí se situací v ČR a Evropě. Tito kritici to však dělají jen proto, že jiná témata nemají. Upřímně mi to přijde dětinské. Nicméně to nemění nic na skutečnosti, že je třeba se na situaci dívat pragmaticky. Chceme z mé politické angažovanosti a dobrých vazeb na město těžit benefity pro náš obvod. Nyní bohužel s “protimagistrátním” komunistickým starostou opravdu nemáme na městě dobré zastání, ba naopak. Vlastně i díky podpoře lidí z magistrátu, a to i těch nepolitických, kteří opakovaně vidí, jak starosta Martin Juroška (Volba pro Michálkovice, člen KSČM) na městě funguje, respektive nefunguje, jsem se rozhodl do projektu kandidatury jít.

Mohli byste se v krátkosti čtenářům představit? Kdo je vlastně David a Jakub, pokud se zrovna nevěnují politice?
DK: Detailněji se s celým naším týmem mohou všichni seznámit na webu Moderní obec. Ale osobně, a snad i mé okolí to tak vidí, se považuji za pozitivního a slušného člověka, který se ve svém životě snaží vytvářet hodnoty, a to nejen ty hmotné, ale i ty společenské. Podnikám a zajímám se o dění kolem sebe. Tuhle kampaň jsme nezahájili proto, abychom něco získali, ale abychom společnosti něco vrátili. Mé profesní úspěchy jistě stojí i na tom, že společnost mi umožnila, i díky svobodě, ve které žijeme, jich dosáhnout. Je třeba být vděčný.

JR: Já pracuji jako podnikatel a pedagog. Věnuji se jak poradenství v oblasti informačních technologií, tak zejména vzdělávání. Jsem zakladatelem vzdělávacího centra Rosy v Ostravě, kde aktuálně trávím většinu pracovního času. Mám rád léto, hory, všechny psy co potkám a dobré víno. Jinak rád chodím na výlety se psem nebo jezdím po Michálkovicích na koloběžce a přemýšlím, co všechno zde bychom mohli zlepšit, vymyslet. Já to vidím z pohledu mladých, David díky malým dětem více z toho rodinného pohledu a naši nejzkušenější kandidáti z pohledu starší a seniorní generace.

Vraťme se ještě k vašemu programu. Jaké jsou hlavní priority, na které se chcete zaměřit?
JR: Témat máme několik, nejde to velmi zjednodušit na pár řádků. Základ našeho programu každopádně tvoří bezpečnost, oblast rozvoje a investic, ale také rozvoj školství, služeb, infrastruktury nebo estetické úrovně veřejného prostoru. Naopak o něco méně témat máme v oblastech, kde radnice doposud fungovala dobře a kus práce je zde hotový. Tím je např. oblast kultury a volného času pro děti. Pokud by někoho zajímaly podrobnosti, odkážu na náš web www.moderni-obec.cz, kde dáváme vše podstatné. Jsme také aktivní na sociálních sítích.

Jakub relaxuje nejraději v přírodě. A i takových krásných klidných míst je v Michálkovicích mnoho… Foto: Moderní obec

Ještě mimo mikrofon jste mi představili některé velmi zajímavé body kampaně. Asi zatím nechcete představovat všechny trumfy, ale nabízí se otázka. Kdo vaši kampaň hradí, máte sponzory, stejně jako jiné politické subjekty?
DK: Ne, sponzory nemáme a nestojíme o ně. Nechceme vytvářet jakýkoliv pocit vděku nebo snad závazku do budoucna. Veškeré finanční náklady kampaně jdou za mnou a za Jakubem. Investujeme tak nejen finanční prostředky, ale s celým týmem kandidátů zejména mnoho času pro dobrou věc, a to se prostě má.

JR: Ano, třeba MICHÁLKOVICKÉ QRKOBRANÍ, prázdninová outdoorová soutěž pro všechny, zabrala opravdu velké množství času, ale soudě dle reakcí dětí a spoluobčanů, povedla se. Je škoda, že tento projekt není součástí místní povedené akce Michálkovické léto, ale všechno, co uděláme, byť to s politikou nemělo nic společného, např. Davidův projekt Naše Michálkovice, je nám ničeno.

A ještě jednou o penězích. Přemýšleli jste o tvorbě rozpočtu v tak malé obci? Jsou vize, které jste nastínili, reálné?
DK: Samozřejmě. Neplánujeme v Michálkovicích moderní aquacentrum pro 3000 návštěvníků. Je to sice líbivá myšlenka, ale ekonomický nesmysl. Objektivně víme, že není reálné všechny vize a nápady přetavit ve výsledek v našem prvním volebním období. Proto, jak jsme říkali někdy na začátku, je to dlouhodobý plán. Ale je důležité začít takto uvažovat, začít na tématech pracovat a začít diskusi s městem Ostrava, které má rozpočet 12 miliard korun a je v přebytku. To je přece pro nás se 40 mil. rozpočtem obrovská příležitost.

Jaký by měl být ideální starosta Michálkovic?
JR: Ideálně by měl být moderní (smích). Rozhodně by měl být poctivý a pracovitý s vizemi pro budoucnost. Mimo to musí zvládnout dobře reprezentovat svou obec, své občany a diplomaticky rozvíjet vazby na všech frontách, ať už jsou to další obvody, magistrát města Ostravy nebo další instituce či asociace. Měl by být otevřený názorům obyvatel. Neměl by občany těsně před volbami krmit sliby, kde všude přidá z obecního rozpočtu, kde a co koupí a jakou zábavu občanů z veřejných prostředků zaplatí. A to vše jen proto, aby si koupil jejich hlasy. Vždyť je to okaté a nic to nemá společného s řádným hospodářem nebo nějakou vizí.

DK: V kampani se proti nám, přestože nevedeme žádnou negativní kampaň, zvedla vlna nevole ve stávajícím táboře příznivců aktuální radniční garnitury. A to jen proto, že se ptáme. A ptáme se věcně správnými otázkami na věci, které jsou jim nepříjemné. Takže bych jen doplnil Jakuba, že za nás by to měl být slušný člověk, který nebude nikoho urážet jen proto, že má jiný názor na věc. Žijeme tady spolu a měli bychom si vzájemně naslouchat a respektovat se.

Co by mělo být podle vás hlavním úkolem radních?
DK: Dobrý radní a jistě i zastupitel by měl být řádný hospodář. Navíc radní by měl přemýšlet i nad tím, kam obec směřuje nebo by měla směřovat. Měl by se zajímat, jak bude nebo může vypadat naše obec za pár let. Musí se dívat na potřeby všech stávajících obyvatel, mladých i starších, ale také na potřeby obyvatel budoucích (např. v podobě dostupného pediatra) a jednoznačně i příštích seniorů, kterými se postupně staneme všichni. Správný člen vedení obce by se měl zajímat o občany neustále. Třeba podobnou formou, jako byl projekt Naše Michálkovice, ten se za nás velmi povedl. Zapojíme všechny občany, co o to budou stát, do vedení obce, máme k tomu nejen moderní nástroje.

JR: Z mého pohledu radní nejsou úplně od toho, aby překotně něco vymýšleli a stavěli vzdušné zámky. Výsledkem jejich práce je, aby byly naplněny cíle a potřeby obce, a to jak v provozu, tak v rozvoji. A v tomto duchu chceme směřovat i naše kroky při případném působení na radnici a tyto cíle naplňovat. Potřeby péče o obec jsou z velké časti dané, my chceme tyto potřeby 100% naplnit a významně posunout ten zbytek.

Co když se do vedení radnice nedostanete?
DK: Otázka je to hned dvojí. Co znamená vedení radnice? Věříme, že do vedení obvodu se dostaneme, protože nejvyšším orgánem obvodu je zastupitelstvo. To pak ze svého středu volí radu, starostu apod. Víme, jak funguje politika a koaliční vs. opoziční uspořádání. Ať tak nebo tak, bude náš hlas slyšet. V případě úspěchu, kdy budeme mít možnost se ucházet o posty v radě, bychom chtěli vyzvat všechny subjekty ke spolupráci. Naše představa může být i taková, že sestavíme vládnoucí koalici a jedno místo v radě nabídneme opozici. Vytvořili bychom tak maximálně široké názorové spektrum. Očekáváme, že nejen zastupitelé, kteří obhájí svůj mandát, mohou být pro nás se svými již nabytými zkušenostmi partnery pro budoucí uspořádání vedení radnice.

JR: No a kdyby to nevyšlo vůbec, tak budeme dál podnikat, pracovat a fungovat jako doteď a snažit se o to, aby Michálkovice byly skvělým a rozvíjejícím se místem pro život. Politika pro nás nikdy nebyla kariérní možností, jako pro některé místní politiky od “dětství”. Pro nás je to jen příležitost ukázat, že máme co nabídnout.

Nějaké slovo závěrem?
JR: Ano, děkuji. Chtěli bychom požádat všechny, které tento článek zaujal, aby se seznámil s našim programem a našimi kandidáty. Pakliže jim to celé bude dávat smysl, tak bych je chtěl zdvořile požádat o účast ve volbách a jejich podporu, protože pak máme výrazně větší šanci tohle všechno začít realizovat. Bez Vás, Vážení spoluobčané, to nepůjde.

DK: Upřímně děkuji všem, kdo investovali svůj čas a dočetli článek až sem. Vážíme si všech, kdo projeví pozitivní zájem o MODERNÍ OBEC a alespoň na krátko usoudí, že to celé vypadá nejen zajímavě, ale i logicky. Snad bude výsledkem jejich hlas pro nás ve volbách 23. - 24. 9. 2022. Přeji všem čtenářům, aby zůstali zdraví a šťastní.