Nejnovější zprávy: Obrazem: Ve Starých Hamrech soutěžili dřevorubci i kuchtíci gulášů Pět zraněných při vážné nehodě. Řidič bezohledně předjížděl

Proměny kraje

Dobrá zpráva: Sedm tisíc tun kalů zmizí z Vratimova do října

​Už od začátku srpna se v areálu bývalých papíren ve Vratimově intenzivně pracuje. Vedení Moravskoslezského kraje se tak podařilo vyřešit problém, který několik let trápil životní prostředí i občany.

Foto: MSK

Téměř sedm tisíc tun kalů zmizí do konce října tohoto roku. Dnešní první kontrolní den potvrdil, že veškeré práce probíhají v pořádku.

Kontrolního dne se zúčastnili zástupci zhotovitelů, technický dozor stavby, zástupce České inspekce životního prostředí, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„Jsem rád, že se nám podařilo vyřešit ekologický problém, který kraj dlouhodobě obtěžoval. Během dnešní kontroly se ukázalo, že se práce provádějí podle schváleného projektu i podle časového harmonogramu. Také se posuzoval objem materiálu, který bude z Vratimova odvezen. Je to pravděpodobně 7 tisíc tun kalů, jak se původně odhadovalo. Zhotovitel prací nám také potvrdil termín ukončení sanace areálu. Platí původní domluva, a tak si všichni společně oddechneme už na konci října,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že pro kraj bylo důležité, aby šel odpad rovnou ke zpracování: „Bylo pro nás nepřípustné, aby kaly skončily na nějaké mezideponii a ničily životní prostředí jinde.“

Nakládka začala 8. srpna po navezení techniky, přípravě zázemí pro pracovníky a po jejich proškolení.

„Od začátku prací bylo odtěženo 1366 tun materiálu. První vlaky ho už odvezly do tlakové plynárny ve Vřesové, kde se odpad zplyní a využije se k výrobě elektrické energie. Z uvedeného množství skončil jen malý zlomek ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. Šlo o 23 tun materiálu, který byl vytříděný jako nadsítný. To znamená, že měl hrubší strukturu a plynárna ve Vřesové by ho nezpracovala,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Odpady se odváží v kontejnerech, které jsou pro převoz částečně stabilizovaného nebezpečného odpadu určené. Pro potřeby nakládky se asi o 1 metr navýšil násep u železniční vlečky. Pro tuto úpravu se použil výhradně odpad, který tvoří násep vlečky. V závěru prací bude celý násep naložen a také odvezen k termickému zpracování.

Veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn na území města Vratimova, vyhlásil Moravskoslezský kraj loni v říjnu poté, co selhaly veškeré snahy o dohodu s Vratimovem o jeho likvidaci.

Kraj se proto rozhodl odstranit tuto ekologickou zátěž na vlastní náklady.

„Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá téměř 40 milionů korun. Větší část těchto nákladů pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Přes 8 milionů korun půjde z krajského rozpočtu. Pracovat na zlepšování životního prostředí v regionu je jednou z priorit vedení kraje. Snažíme se postupovat systematicky, vyřešení vratimovských kalů je jedním z kroků, které jsme si naplánovali. Věřím, že i v těch ostatních budeme takto úspěšní,“ řekla náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová a doplnila, že skládku sanuje vítěz výběrového řízení - sdružení společností SUEZ Využití zdrojů a.s. a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.