Společnost
19/06/2023 Petr Broulík

Dříve se tady těžila břidlice, teď studenti objevují v lomu vzácné druhy hmyzu

V lomu ve Staré Vsi u Bílovce studenti bíloveckého gymnázia objevili kriticky ohroženého drabčíka, latinsky zvaného Hesperus rufipennis.

Přitom tento druh brouka není jediným vzácným druhem hmyzu odhaleným při biologickém průzkumu lomu, který má Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci už dva roky pronajatý. Na výzkumu se podílí Ostravská univerzita. „Jedinečná kombinace stepních a lesních biotopů v lomu představuje pro výzkum neuvěřitelně vzrušující prostředí,“ říká Petr Pyszko z Ostravské univerzity. A dodává, že mezi zoologicky nejvýznamnější skupiny v lomu patří denní motýli, modrásek jetelový, okáč strdivkový, vřetenuška mateřídoušková, vřetenuška čičorková či okáč voňavkový.

„A to jsou pouze některé z druhů, které byly v lokalitě nalezeny. Tito motýli vyžadují specifické prostředí, jako jsou vyprahlé krátkostébelné stepi či suché louky, a jejich přítomnost v lomu ukazuje, že zde existuje bohatá biodiverzita,“ vysvětluje Pyszko.

Objev brouka drabčíka je nečekaným nálezem

Objevení vzácných druhů drabčíků vázaných na dřeviny bylo podle něj zajímavým překvapením v lesní části lomu. Hesperus rufipennis je kriticky ohrožený drabčík žijící v dutinách starších listnatých stromů jako jsou buky, duby a topoly s vlhkým trouchem. Jeho přítomnost v lomu je nečekaným nálezem a ukazuje na význam lesní části této lokality pro biodiverzitu.

„Dalšími saproxylickými druhy jsou například vzácnější drabčíci Quedius maurus a Quedius invrae. Také zranitelný houbožrout Mycetophagus fulvicollis obývá zachovalé listnaté lesy, zejména tam, kde je dřevo zejména topolů napadeno houbami,“ vysvětluje Pyszko.

V lomu se dále ze známějších druhů vyskytují prskavec menší, střevlík Ulrichův, svižník polní, májka obecná či kudlanka nábožná. Jejich společným prvkem je závislost na suchomilných stanovištích, jako jsou stepi, osluněná pole, pastviny a suché louky. Jejich přítomnost v lomu poukazuje na důležitost ochrany těchto biotopů.

Studenti spí v lomu pod širákem, o prázdninách tam bude tábor

Výzkum lomu pokračoval také na konci května. Dvacítka studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci spolu se studenty a pedagogy Ostravské univerzity a dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus likvidovali v lomu invazivní druhy rostlin, kosili luční prostranství, rozšiřovali loni v létě vytvořený mokřad pro obojživelníky a pokračovali v biologickém průzkumu lokality,“ říká David Gonsorčík, učitel fyziky a matematiky, který má aktivity v lomu za gymnázium na starosti.

Při víkendové brigádě studenti prožili i dobrodružství v podobě spaní pod širákem a vaření na ohni. „Součástí všech těchto akcí je zážitkový program vytvořený ve spolupráci s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. Jde o aktivity zaměřené směrem k ekologii, zdravému životnímu stylu nebo larpu, ale třeba i hry s příběhem,“ říká Gonsorčík a dodává, že v lomu se uskuteční o prázdninách už potřetí také letní týdenní zážitkový tábor, během kterého bude pokračovat i biologický výzkum.

Lom ve Staré Vsi u Bílovce je dnes považován za významnou geoturistickou atrakci. Do roku 1983 se v něm těžila břidlice a moravské droby, poté byl lom opuštěn a ponechán přirozené sukcesi a stal se centrem pozornosti vědců a ochránců přírody. Studenti bíloveckého gymnázia mají lom pronajatý od společnosti Kamenolomy ČR.

Sdílejte článek