Kultura
10/05/2021 Jaroslav Baďura

Dům umění Ostrava slaví 95 let. Takhle měl původně vypadat

​Dům umění už 95 let zdobí Ostravu krásnou architekturou a sbírkou umění od konce 15. století až do současnosti.

Slavnostně byl otevřen 13. května 1926.V den jeho výročí Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) nabídne volný vstup na všechny výstavy a odpoledne i on-line program, který v 17 hodin zahájí vernisáž komorní výstavy Kresby ze sbírky Františka Jurečka v podání kurátorky Gabriely Pelikánové.

V 18 hodin bude následovat netradiční a odlehčená on-line komentovaná prohlídka Domu umění s ředitelem Jiřím Jůzou.

Dům umění spravuje Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), kterou zřizuje Moravskoslezský kraj.

"Pečlivě dbáme na architektonické dědictví regionu a díky našemu financování prošel Dům umění řadou potřebných rekonstrukcí od sklepních prostor, přes renovaci parket, umístění klimatizací do výstavních sálů až po rozsáhlou rekonstrukci střechy," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo, který nad výstavou převzal záštitu.

Dodal, že veškeré rekonstrukční práce prováděné na Domě umění jsou vždy konzultovány s Národním památkovým ústavem, aby byla zachována původní forma i funkce památkově chráněné budovy.

Dům umění byl v roce 1926 nejmodernějším muzeem umění u nás. Jeho puristický vzhled svelkými plochami cihlových stěn vychází z dobové atmosféry. Na svou dobu byl revoluční osvětlením, klimatizací i řešením výstavních sálů.

"Dodnes vyhovuje už mnohonásobně zpřísněným nárokům na vystavování uměleckých děl," doplnil Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Stavbu Domu umění iniciovali ostravští nadšenci

Za stavbou Domu umění v letech 1924–1926 stáli ostravští milovníci umění v čele s významným stavitelem Františkem Jurečkem, který velkou část své vlastní sbírky odkázal Spolku Domu umění.

Významnou zásluhu měli také tehdejší starosta Jan Prokeš, ředitel Vítkovických kamenouhelných dolů a těžířstva Eduard Šebela a velkopodnikatel Jan Geisler.

"Společně s dalšími osobnostmi a ctitelem umění Aloisem Sprušilem založili v roce 1923 Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě," vysvětlila Gabriela Pelikánová, kurátorka výstavy kreseb.

Dva vítězné architektonické návrhy

Spolek vypsal na podobu Domu umění veřejnou architektonickou soutěž v roce 1923. V porotě zasedali například architekti František Vahala a Bohuslav Fuchs, ale i historik umění Václav Vilém Štech.

Z jednačtyřiceti prací získaly dva projekty druhou cenu. První cena udělena nebyla. V anonymní soutěži byl vybrán návrh Kamila Roškota označený písmeny SPQ a návrh dvojice architektů Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse se značkou červeného čtverce.

Ke stavbě byl vybrán projekt s červeným čtvercem, který byl s drobnými úpravami realizován do dnešní podoby Domu umění.

Dům umění stojí na parcele o výměře 2 400m2, kterou spolku darovalo město Ostrava. Stavba trvala dvacet dva měsíců a kvůli sesedání půdy musela být realizována na železobetonové desce.

"I díky tomu se cena vyšplhala téměř na 2,5 milionu korun, což bylo o milion více, než bylo původně zamýšleno," řekl Jůza a oznámil, že spolek získal finance na stavbu ze sbírek a od dárců, ale také z úvěru od Moravskoostravské spořitelny. Úvěr pak splácel z příjmů z pronájmu přednáškových prostor a z prodeje uměleckých děl.

Dům umění byl otevřen 13. května 1926 stálou expozicí z Jurečkovy sbírky a První výstavou ze soukromých sbírek Ostravy, která trvala pouhých jedenáct dní. Během první výstavní dekády Domu umění se uskutečnilo devadesát devět výstav, které vidělo téměř devadesát tisíc návštěvníků.

Dům umění v roce 1926. Foto: Archiv GVUO

"Na vstupném vybrali sto padesát tisíc korun a prodala se umělecká díla za více než 1,5 milionu korun," sdělila Pelikánová a uvedla, že si spolek po dohodě s umělci nechával deset procent z prodejní ceny každého vystaveného a následně prodaného uměleckého díla.

Nedostatek výstavních prostor od roku 1936

Už v roce 1936 při velké akvizici Domu umění první ředitel Alois Sprušil apeloval na nedostatek výstavních i depozitních prostor a nutnost přístavby. Plány na přístavbu se však nezrealizovaly a nedostatek prostor je v GVUO aktuální dodnes.

Situaci by mohla vyřešit přístavba takzvaného Bílého stínu, architektonického projektu Josefa Pleskota. V současné době má Dům umění jen 750 metrů čtverečních určených pro výstavní účely.

Vizualizace Bílého stínu: Archiv GVUO

Díky přístavbě by stálé expozice získaly 2 150 metrů čtverečních a krátkodobé výstavy dalších 1 250 metrů. V budově by vznikla řada víceúčelových sálů, místností pro výuku školáků, ateliéry, laboratoře i nový depozitář.

"Dům umění by se díky Bílému stínu stal bezbariérovým," vysvětlil Jůza a pokračoval, že nová stavba bude propojena se současným Domem umění a stane se jeho bílým stínem.

GVUO by tak získala nové prostory pro kanceláře a knihovnu, které jsou nyní umístěny v jiné budově na Poděbradově ulici. Spoluúčast na financování výstavby přislíbily statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury České republiky.

On-line vernisáž a komentovaná prohlídka

GVUO nabídne v den výročí Domu umění volné vstupy na výstavy a on-line doprovodný program. !Chtěli jsme pořádat živé komentované prohlídky Domem umění. To nyní není možné, a tak jsme prohlídku natočili virtuálně. Zapojili se i mí kolegové a za to jim moc děkuji.Doufám, že se u ní pobavíte a dozvíte spoustu nových informací," uzavřel Jůza.

V 17 hodin se uskuteční on-line vernisáž výstavy Kresby ze sbírky Františka Jurečka, která představí 10 kreseb českých autorů z přelomu 19. a 20. století, jako je například Mikoláš Aleš, Max Švabinský, nebo Jan Preisler.

Odlehčená on-line komentovaná prohlídka Domu umění s ředitelem galerie Jiřím Jůzou začne v 18 hodin. Obojí bude ke zhlédnutí na Facebookua YouTubeGVUO.

Sdílejte článek