Byznys
28/10/2015 Jaroslav Baďura

Energetika Třinec odstavila starý kotel. Spustila nový za 1,1 miliardy

Dceřiná společnost Třineckých železáren investici za 1,1 miliardu korun realizovala za plného provozu dva roky. Teplárna díky tomu sníží emise škodlivého oxidu siřičitého o 28 procent, oxidů dusíku o 22 procent a prachu o 20 procent.

Moderní zařízení nahradilo již zastaralý kotel, který neodpovídal požadavkům na ekologičtější proces spalování. Nový fluidní kotel produkuje nižší emise prachu, než požadují nové směrnice Evropské unie o průmyslových emisích.

„Dle směrnice musíme od roku 2016 při spalování uhlí snížit emise prachu a nové zařízení jich produkuje ještě výrazně méně, a to při stejném výkonu kotle,“ vysvětluje Petr Matuszek, ředitel společnosti Energetika Třinec. Zařízení patří k nejmodernějším svého druhu.

V Energetice Třinec, která vyrábí všechny potřebné energie pro technologii hutě, jde již o třetí kotel využívající technologii cirkulující fluidní vrstvy. První dva uvedla do provozu před dvaceti lety jako první ve východní a střední Evropě.

Nový kotel kromě černého, hnědého uhlí a vysokopecního plynu může spoluspalovat i biomasu do maximálního množství 30 procent tepelného příkonu. „Předpokládáme, že na novém kotli celkově spotřebujeme takřka 100 tisíc tun uhlí ročně. Současně spoluspalování vysokopecního plynu jako druhotného energetického zdroje přispívá k úspoře fosilních paliv,“ podotýká Petr Matuszek.

Investici podpořila 362 miliony korun dotace z operačního programu Státního fondu životního prostředí. Zbývající prostředky investovala firma z vlastních zdrojů a z investičního úvěru.

Energetika Třinec vyrábí také teplo a páru pro Třinecké železárny, město Třinec a okolí. Je hlavním výrobcem elektrické energie pro potřeby hutě, pro kterou vyrábí zhruba 70 procent energie. Zbylých 30 procent nakupuje na trhu s elektřinou.

Sdílejte článek