Společnost
11/12/2015 Jaroslav Baďura

Finanční úřad přijme 82 nových zaměstnanců. Jsou to služební místa, láká zájemce

V lednu 2016 vzniknou na finančním úřadě desítky nových služebních míst zejména pro vysokoškoláky. Finanční úřad proto vysvětluje zájemcům o práci, jak získat charakteristiky jednotlivých míst, informace o podmínkách přijetí na jednotlivá služební místa, co v praxi znamená přijetí do služebního poměru a jak se vyvarovat chyb ve výběrových řízeních.

Zvýšení celkového počtu systemizovaných míst o 82 nových služebních míst předpokládá návrh Systemizace služebních míst na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj, který 7. prosince schválila vláda a bude platit od 1. ledna 2016.

„Přijímání zaměstnanců na tato místa bude probíhat na základě výsledků veřejně vyhlášených výběrových řízení, a to na každé systemizované místo jednotlivě nebo na základě společného výběrového řízení pro více míst. Výběrová řízení jsou vyhlašována postupně. Počet výběrových řízení, do kterých se zájemce souběžně přihlásí, není omezen,“ uvedla tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Petra Homolová.

„Neúspěch ve výběrovém řízení na konkrétní pracovní nebo služební místo by neměl uchazeče o práci odradit od účasti v dalších vyhlášených výběrových řízeních. Informace o vyhlášených výběrových řízeních se zveřejňují na úředních deskách,“ dodala mluvčí.

Nejrychleji lze informace vyhledat na www.financnisprava.cz v záložce Finanční správa, volbě Nabídka zaměstnání. Ve vyhledávači je nutno v dotazu na orgán Finanční správy ČR zvolit Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Poté se zobrazí všechna aktuální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení je uvedena charakteristika činností vykonávaných na konkrétním systemizovaném místě, místo výkonu služby, konkrétní územní pracoviště, požadavky nutné pro účast ve výběrovém řízení, platová třída, doklady, které je nutno doložit, apod.

Aktuálně jsou vypisována zejména výběrová řízení na služební místa, kde výkon činností přijatého zaměstnance podléhá režimu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. Pokud zájemce úspěšně projde výběrovým řízením a ředitelem finančního úřadu bude rozhodnuto o jeho přijetí do služebního poměru, řídí se práva a povinnosti přijatého zaměstnance zákonem o státní službě.

Sdílejte článek