Nejnovější zprávy: Příběh 120 let staré vraždy: Matka ubila dceru alkoholičku Na Jablunkovsku hořela chata. Policie našla na místě lidské ostatky

Společnost

Havířov slaví šedesátiny, připomíná si je výstavou. Potrvá rok

Havířov - 60 let a stále nejmladší je název výstavy, kterou k 60. výročí založení města připravili zaměstnanci Státního okresního archivu v Karviné. Vernisáž je připravena na čtvrtek 3. prosince v 17 hodin, samotná výstava potrvá jeden rok.

Expozice je členěna do dvou částí, z nichž první tvoří převážně archivní dokumenty z jednotlivých obcí, na jejichž katastru Havířov vznikal. „Jsou tady dobové pohlednice a fotografie, mapy a plány a také obecní kroniky,“ přibližuje část výstavy ředitelka karvinského archivu Irena Hajzlerová.

Nechybí písemné i obrazové informace o vyhlášení soutěže názvu nového města, prvním předsedovi havířovského národního výboru a insigniích Havířova. Druhá část výstavy vznikala s přispěním jednotlivých odborů dnešního magistrátu. Autoři se totiž rozhodli v této části expozice zhodnotit úspěchy nejmladšího města za posledních dvacet let.

„Je tady například průřez toho, co město děla v sociální oblasti, jak se stará o seniory nebo postižené děti. Návštěvníci mohou zhodnotit novou výstavbu a realizaci různých zajímavých projektů, úpravu volných ploch nebo náměstí,“ vyjmenovává Irena Hajzlerová.

Výstava nezapomíná na prezentaci kultury a sportu v Havířově ani na zeleň a květiny ve městě, kterými je Havířov proslulý. „Věnujeme se nejen Havířovu v květech, ale také řece Lučině, vzácným stromům, rostlinám i živočichům, které se tady nacházejí,“ říká ředitelka archivu.

Podle ředitelky návštěvníky jistě zaujme už samotný, lehce pompézní vstup do výstavní síně archivu: „Když příchozí otevře dveře a vejde, bude mít pocit, jako by právě vystoupil na zastávce autobusu v centru města a ocitl se na Hlavní třídě. Po obou stranách jsou fasády domů s psaníčkovými grafity a s výrazně členitým průčelím, které je tolik typické pro stavební styl té doby – SORELU.“