Proměny kraje
10/01/2020 Jan Smekal

Hejtman Vondrák: Role malých a středních firem je klíčová

Navzdory nálepce Moravskoslezského kraje coby regionu s velkými průmyslovými giganty zde úspěšně vznikají také malé a střední firmy.

Mnohé z nich využívají služeb Moravskoslezského inovačního centra MSIC).

To funguje od roku 2017, kdy plynule navázalo na dvacetileté fungování Vědeckotechnologického parku Ostrava. Za dobu své existence pomohlo malým a středním firmám při vývoji inovativních produktů a jejich uvádění na evropské, případně světové trhy.

„Podpořili jsme už firmy ve více než třech stech případech, a to jak při jejich rozjezdu, tak při realizaci změnových projektů zralých firem nebo při zavádění inovací. Čtyřicet z nich využilo podporu Moravskoslezského kraje v celkové výši téměř 15 milionů korun. Díky našim službám rostou firmám výnosy a v kraji vznikají nová pracovní místa,“ uvedl předseda představenstva Moravskoslezského inovačního centra Pavel Csank.

Nejrozšířenější službou Moravskoslezského inovačního centra je MSIC Expand. „Jde o koučinkový program, kdy s majitelem firmy vydefinujeme jeho klíčový problém nebo strategickou změnu, kterou chce zrealizovat a necítí se na ni dostatečně vybaven skrze lidi, které má ve firmě, a hledá konkrétní zkušené lidi, kteří stejnou změnu úspěšně udělali,“ přiblížil Csank.

„My mu takové lidi najdeme, on si z nich vybere, my hlídáme, aby si sedli lidsky, protože bez toho to nefunguje, a pak ve vazbě na provedení takového projektu nabízíme další služby,“ pokračoval.

Druhou nejrozšířenější službou je technologický park. „Tady si můžete pronajmout plochy v areálu technologického parku, sdílet laboratoře, sdílet další služby od eventů, přes restaurace až po speciální setkávání za účelem řešení společných projektů přímo mezi firmami v areálu,“ popsal Csank s tím, že dnes je zde 71 klientů.

„Průběžně se to ale mění. Samotný počet klientů v technologickém parku není vůbec relevantní, protože v současnosti máme mnohem více klientů mimo technologický park. Ten slouží spíše jako jakési jádro ekosystému, kde se pracuje na dlouhodobých projektech, které jsou i na tři roky a déle.“

Vondrák: Nepochybně je nutné navýšit počet malých a středních firem

Současná kapacita Moravskoslezského inovačního centra je plná.

„S akcionáři jsme domluvení, že budeme v budoucnu rozšiřovat fyzickou infrastrukturu, abychom měli vyšší kapacitu. Do budoucna se tak bavíme nejen o výstavbě, ale také o modernizaci budov. Potom nesmíme zapomínat na tým, který je alfou a omegou všeho. Prostory si totiž můžeme někde i pronajmout, ale pokud jde o tým, tak někteří kolegové jsou dnes velice vytížení. Proto musíme tým rozšiřovat,“ zdůraznil Csank s tím, že centrum potřebuje hlavně zkušené lidi, kteří sami dělají nebo dělali inovace, dělali mezinárodní obchod a rozumí novým technologiím.

Podle moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka pak klíčová role Moravskoslezského inovačního centra spočívá ve vytvoření ekosystému pro inovace, to znamená vybudování silného ekonomického pilíře postaveného na firmách, které podnikají s vysokou přidanou hodnotou, což je smyslem založení MSIC.

„Jde o to, aby vzniklo prostředí pro nově vznikající firmy, aby tato organizace dokázala poradit firmám, které podnikají a potřebují nějakým způsobem inovovat, aby dokázala najít partnery pro firmy, které jsou zaběhnuté třeba na úrovni vědy a výzkumu našich vysokých škol. To jsou věci, které musí MSIC udělat,“ řekl Vondrák.

„Chceme, aby se rozšířil prostor MSIC, vybudují se nové prostory a v nich by se měl vytvořit mechanismus či infrastruktura pro ty firmy, které začínají a potřebují být u univerzity a potřebují spolupracovat s ostatními firmami, které tam jsou.“

Hejtman Moravskoslezského kraje při čtvrteční výroční konferenci Moravskoslezského inovačního centra upozornil také na fakt, že kupříkladu v italské Modeně je ekonomika z 95 procent tvořena malými a středními firmami.

„Jsme velice průmyslovou zemí, dokonce nejprůmyslovější v celé EU. Zřejmě nikdy se nedostaneme k tomu, aby ekonomiku nebo HDP kraje dělaly z 95 procent malé a střední podniky. Nepochybně je však nutné navýšit počet malých a středních firem, aby byly stejně silné jako je dnes velký, stávající, tradiční průmysl,“ uzavřel.

Sdílejte článek