Komentáře
02/07/2024 Lukáš Kubík

Investování Lukáše Kubíka. Peníze pro budoucnost a vzdělání dětí

Grafika: Magazín PATRIOT

Příprava finančních prostředků, které jsou určeny na studia dětí, je pro mnoho rodin zásadní výzvou. Vždyť blaho svých dětí představuje snad pro všechny rodiče jeden ze základních cílů.

V této souvislosti je však velmi důležité, abyste si uměli představit, kolik peněz budete potřebovat a hlavně kam je budete směřovat. Aby se dítě v současném světě neztratilo, je kvalitní vzdělání nezastupitelné.

K tomu je ale zároveň dobré vědět, že budoucí vývoj může přinést v systému bezplatného vzdělávání změny. V článku se proto také zaměříme na význam finančního plánování pro budoucí vzdělání.

Aktuální náklady na vzdělání

V současné době je v Česku základní a střední vzdělání bezplatné. Rodiče za školu platit nemusejí. Na vysokých školách je to stejné. To ale neznamená, že náklady na školu tvoří nulovou položku. Zapomenout totiž nesmíme na doplňkové výdaje, jako jsou učebnice, školní pomůcky, strava, doprava a na vysokých školách rovněž ubytování. I to jsou náklady, které náš rodinný rozpočet zatěžují. V případě studia na vysoké škole v jednom z našich krajských měst se kvůli tomu pohybujeme měsíčně na částce mezi 9 až 12 tisíci korun. A pokud se naše ratolest vydá za studii do Prahy, může to být mnohem více. Minimálně okolo 20 tisíc.

Trendy nám navíc napovídají, že se situace ve školství, které je nyní „zdarma“, v budoucnu promění. Důvodem je zejména tlak na růst platů učitelů i celkovou kvalitu našeho školství. Kvůli tomu můžeme za školu jednou platit stejně, jako je tomu například v Německu, Anglii či Americe.

Finanční příprava na budoucnost

Celkovou přípravu na toto období proto také beru s klienty velmi vážně. Jedná se totiž o investici do budoucnosti celé rodiny, protože kvalitní vzdělání ovlivňuje do značné míry šance a příležitosti mladé generace na pracovním trhu a s tím i související výši jejich příjmů. Vycházím v této souvislosti z předpokladu, že by měl mít každý mladý člověk ve svých 20-ti letech na studia nachystáno alespoň 500 tisíc korun. V dnešní době to vidím jako naprosté minimum. A pokud rodiče uvedený úkol začínají řešit hned při narození jejich dítěte, tím lépe. Cíl pak není většinou náročné splnit. Důležitá je přitom likvidita, zhodnocení, ale také to, kdo má nad penězi po dobu odkládání a investování kontrolu. Ptáte se, jaké nástroje jsou pro takovou investici nejvhodnější?

Co můžu doporučit

Pro řadu Čechů je typické, že k investování využívají starších nástrojů, jako jsou třeba spořicí účty či stavební spoření s tříměsíční likviditou. Účty bývají v takovém případě často napsané přímo na děti. Rodič pak ale v určitý okamžik, zpravidla když je potomkovi 18 let, ztrácí nad penězi kontrolu. Teenager si je může totiž v době své plnoletosti již vybrat sám. To v sobě skrývá riziko, že tyto prostředky nemusejí být nakonec použity pro původně zamýšlený účel. Uvedené řešení osobně nepovažuji za příliš šťastné a prozíravé.

Vybrat si naštěstí můžete i jinou možnost. Třeba jeden z prověřených dobře diverzifikovaných fondů, který bude mít rodič pod kontrolou. Taková investice přináší cílové zhodnocení prostředků, které se pohybuje zhruba mezi 5 až 7 procenty. Velkou výhodou je skutečnost, že likvidita takového fondu se zpravidla pohybuje jen v řádu několika mála dní. A pokud načasujete start investice na dobu, kdy se vám dítě narodí, zatíží to rodinný rozpočet pouze částkou ve výši okolo jednoho až dvou tisíc korun měsíčně.

Finanční plán jako součást rodinné strategie

Příprava finančních prostředků na studia dětí by měla být samozřejmostí v každé rodině. A k tomu vám napomůže dobrý a promyšlený finanční plán. Pravidelné investování přinese do budoucnosti vašich dětí celkový finanční klid i více šancí pro další uplatnění vašeho dítěte. A když na vysokou školu nakonec nezamíří nebo bude mít stipendium, můžete prostředky směřovat k jeho prvnímu bydlení nebo na váš důchod.

Autor je oblastním ředitelem Broker Consulting

Sdílejte článek