Nejnovější zprávy: ​Ostravský primátor: V kraji by mělo být druhé krematorium Tatra jako dárek - černého krasavce dostal řidič k narozeninám

Společnost

Jak má vypadat park a kde bude hřiště? Slezská Ostrava vyzvala lidi, aby jí pomohli rozhodnout

​Městský obvod Slezská Ostrava plánuje úpravy Sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách a výstavbu dětského hřiště v Kunčicích.

Grafika: Slezská Ostrava

O budoucí podobě těchto míst mohou rozhodnout samotní občané prostřednictvím interaktivního dotazníku.

„Abychom získali informace o tom, jak si obyvatelé z Kunčiček přejí přebudovat Sad Maxima Gorkého a kde si lidé z Kunčic přejí postavit nové dětské hřiště, připravili jsme dvě dotazníková šetření, která nám pomohou s konečným rozhodnutím. Podněty z dotazníků předáme projektantům a architektům. Ti pak požadavky zohlední při vytváření konečné podoby projektů,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Na základě podnětů z veřejných setkání s občany chce obvod vybudovat dětské hřiště v Kunčicích. Vytipoval proto šest pozemků, které jsou vhodné k jeho umístění.

Vyznačení přesných míst lidé naleznou v mapě na webových stránkách obvodu www.slezska.cz (Otevřená radnice – participace).

Kromě určení nejvhodnějšího místa pro umístění hřiště mohou občané v komentářích dotazníku uvést i to, jaké prvky by na hřišti preferovali.

Druhý dotazník se týká připravované revitalizace Sadu Maxima Gorkého (prostor první ostravské zoo mezi Dolem Alexander, ulicí Lihovarskou a slezským mlýnským náhonem).

„V současné době je park v nevyhovujícím stavu, bohužel slouží jako „odpadiště“ pro obyvatelé okolních bytových domů, které nejsou ve správě městského obvodu. Nyní začíná vlastník tyto domy postupně opravovat, a věříme, že i v této části obvodu vznikne příjemné rezidenční bydlení. Pozitivní proměnu lokality chceme podpořit investicí do veřejného prostoru, který bude sloužit jak nájemníkům opravených bytů, tak i ostatním obyvatelům Kunčiček,“ uvedl starosta Vereš.

Na stejném odkazu mohou občané v mapě zaznačit, kde by si přáli například lavičky, vodní prvky, informační tabule, zda by preferovali umělecké dílo, kamery, dětské hřiště, agility park, hřiště na pétanque, tenisové kurty, hřiště na volejbal, minigolf a podobně.

https://app.maptionnaire.com/en/9556/ - Hledá se nejlepší místo pro dětské hřiště v Kunčicích

https://app.maptionnaire.com/en/9540/ - Ovlivněte budoucnost sadu Maxima Gorkého v Kunčičkách