OSTRAVA-JIH
04/07/2019 Jaroslav Baďura

​Jih po osmi letech upravil nájemné v obecních bytech

Městský obvod Ostrava-Jih, který spravuje největší bytový fond v rámci města Ostravy, zvýšil ceny nájemného v obecních bytech.

Naposledy tak učinil v roce 2011. Důvodem jsou narůstající náklady spojené s řádnou údržbou bytového fondu a také dlouhodobý záměr radnice zvyšovat kvalitu bydlení v obecních bytech.

„Na běžné opravy a řádnou údržbu bytového fondu, který v současnosti čítá 5237 bytů v 312 bytových domech, vynakládáme zhruba 85 milionů korun ročně a další finanční prostředky jdou na investiční akce. Jen vloni šlo o investice ve výši 38 milionů korun. Z důvodu zvyšování komfortu a kvality bydlení provádíme kompletní rekonstrukce bytových domů, společných prostor i jednotlivých bytů," uvedla místostarostka pro bytovou oblast Markéta Langrová.

"Postupně budeme rekonstruovat také stará umakartová jádra. Mezi naše priority patří i bezpečnost, v obecních bytech jsou instalovány hlásiče požáru i detektory oxidu uhelnatého. V problémových obecních domech jsme umístili kamerový systém se záznamem," uvedla Markéta Langrová.

"V součinnosti odborů bytového a sociální péče a zástupců policie provádíme kontroly, na jejichž základě jsme již ukončili nájem několika desítkám obyvatel, kteří nedodržovali domovní řád a znepříjemňovali bydlení ostatním a řada dalších dostala výzvu k sjednání nápravy. K zajištění transparentnosti a optimalizace cen prováděných prací využíváme tzv. dynamický nákupní systém,“ uvedla místostarostka s tím, že všechny finance získané z navýšení nájemného budou účelně mířit zpět do bytového fondu.

K úpravě dosavadního nájemného za pronájem bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih došlo s účinností od 1. července 2019 v souladu s platnou nájemní smlouvou.

Těch má obvod, s ohledem na letitý vývoj legislativy i rozhodnutí samosprávy, na tři desítky typů. Zvyšování cen nájemného se v návaznosti na typ smlouvy procentně pohybuje v rozmezí od 2,1% do 12,1%, přičemž nejvyšší sazba se týkala zvýšení cen u bytů s dosavadním nájemným 33 a 36 Kč/m2/měsíc.

„V případě 1661 bytů, u kterých doposud není sjednána inflační doložka, bude postupně cena nájmu zvyšována tak, aby dosáhla alespoň minimální hranice 60 Kč/m2/měsíčně,“ vysvětlila Langrová.

Sdílejte článek