Nejnovější zprávy: Co dělá po fotbalové kariéře Marek Jankulovski? To byste možná nečekali Návštěva prezidenta Pavla byla levnější než Zemanova. Kolik za ni kraj zaplatil?

LEGENDY MHD

Když do Ostravy dorazily první kloubové maďarské "čabajky"

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

V sedmdesátých letech byla v Československu hledána náhrada za kapacitní soupravy autobusů s přívěsy. Jelikož tuzemský výrobce Karosa n.p. Vysoké Mýto článkové autobusy nevyráběl, jevilo se jako nejvýhodnější řešení zabezpečit jejich potřebu dovozem vozidel z Maďarska od firmy Ikarus.

Ta je v různých modifikacích dodávala do většiny zemí východní Evropy i dalších států.

První dva velkoprostorové článkové autobusy Ikarus 280 se v ostravské městské hromadné dopravě objevily v roce 1977 a do roku 1990 bylo Dopravním podnikem města Ostravy zařazeno do provozu celkem 102 těchto vozidel.

Převážná část, celkem 93 vozů, byla městského čtyřdveřového provedení, 9 autobusů bylo pro MHD méně vhodného dvoudveřového linkového provedení. Článkové autobusy Ikarus 280 postupně do roku 1981 vystřídaly na nejzatíženějších linkách soupravy autobusů Škoda 706 RTO s přívěsy Jelcz.

Od roku 1990 byly Ikarusy v ostravských ulicích nahrazovány tuzemskými článkovými vozidly Karosa. První vůz byl vyřazen již v roce 1982, další následovaly od roku 1986. Poslední „čabajky“ vyjely na linky ostravské MHD z garáží na Fifejdách v květnu 2000.

Linkového provedení, pro městskou hromadnou dopravu méně typického, je i zachovaný historický autobus Ikarus 280.10 evidenčního čísla 4070 z roku 1988. Po celou dobu provozu byl přidělen garážím Hranečník a v provozu jej bylo možno spatřit zejména na linkách 31 a 41.

Z pravidelné dopravy byl vyřazen v roce 1999 a po drobných úpravách a obnově nátěru je jako provozuschopný zachován ve stavu po zařazení do provozu

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.