Nejnovější zprávy: Projekt RBP má zkrátit čekání pacientů na magnetickou rezonanci Po letech čekání je to tady: Na jaře začne v Ostravě přeměna jatek na galerii

Společnost

Konec suchých přednášek. Studenti budou sledovat operace na výukových sálech

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela nové edukační centrum, které bude využíváno k výuce studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity i studentů Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Centrum je jako jedno z prvních v Evropě vybaveno plně automatizovanou technikou k přenosům zákroků z operačních sálů.

Medici tak budou moci společně s přednášejícím sledovat nejen aktuální operace, ale mohou vidět i operace, které technika zaznamená například v noci, řekl mluvčí nemocnice Tomáš Oborný.

Úvahy o vzniku edukačního centra se objevily už v době založení lékařské fakulty, která v krajském městě působí od roku 2010. Centrum má pomoci při vzdělávání nejen medikům, ale i budoucím záchranářům, fyzioterapeutům a rentgenovým laborantům.

„Praxe je pro studenty zdravotnických a lékařských oborů velmi důležitá,“ uvedl primář traumatologického centra fakultní nemocnice Leopold Pleva.

Edukační centrum tvoří místnost v objektu traumatologického centra, která je určena k teoretické výuce, a pak také dvě místnosti v Domově sester, kde se bude konat i praktická výuka. Náklady na rekonstrukci operačních sálů a výukových místností i jejich vybavení byly více než 85 milionu korun.

„Primárně je vzdělávací centrum určeno studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ale chceme tyto prostory poskytnout také budoucím bioinženýrům a biomechanickým inženýrům studujícím na VŠB-TUO,“ uvedl ředitel nemocnice David Feltl.

Podle něj budou medici, kteří budou sledovat aktuální operace, mít možnost konzultovat své dotazy nejen s přednášejícím, ale i samotným operatérem. Ten navíc může popisovat průběh operačního výkonu či vysvětlovat zvolený postup.

„Jsem si jistý, že tato forma výuky je mnohem přínosnější, než jen čtení knih a prohlížení obrázků. Navíc díky automatickému natáčení operací, což je světově unikátní technologie, si přednášející mohou následně vybrat z dokončené operace třeba jen určité sekvence,“ podotkl Pleva.

Přenosová technika by mohla být v budoucnu využívána i k přenosu plánovaných operací například při lékařských sjezdech.