Regiony
04/03/2021 Jaroslav Baďura

Kopřivnici čeká velká proměna centra. Podívejte se, jak se změní

​Pokud to počasí umožní, již příští týden by měly být zahájeny výkopové práce v rámci revitalizace centra Kopřivnice.

Cílem tohoto dlouho očekávaného projektu je vybudovat v Kopřivnici moderní a reprezentativní centrum nabízející lidem možnosti pro příjemné posezení a trávení volného času. Stavba je rozdělena do pěti etap, které budou postupně realizovány v letech 2021 až 2023.

Smlouva s dodavatelem stavby, společností Geosan Group, byla podepsána v prosinci loňského roku a hned poté odstartovaly přípravné práce jako jsou vyhotovení dílenské dokumentace, vytyčování inženýrských sítí, vyřizování uzávěrek komunikací apod.

Samotné stavební práce by měly být zahájeny v týdnu od 8. března, a sice přeložkou inženýrských sítí společnosti ČEZ, kolidujících s plánovanou stavbou. Následovat bude tzv. nultá etapa, kterou je přeložka vodního toku Kopřivničky. Vzhledem ke složitým technologickým postupům potrvá nultá etapa až 8 měsíců, tedy zhruba do letošního listopadu.

Stejně jako většina ostatních staveb, i tato vyvolá určitá omezení.

„V prostoru parkoviště pod zelným trhem bude umístěno zařízení staveniště, takže po celou dobu revitalizace budou muset řidiči využívat parkovací místa v okolí. V souvislosti s přeložkami dojde rovněž k omezení provozu na pěších komunikacích a krátkodobě i ke komplikacím v dopravě. Přeložka vodovodu si vyžádá nezbytnou odstávku vody. Všem dotčeným občanům se velmi omlouváme a žádáme je o trpělivost, jinak bohužel postupovat nelze,“ uvedl Jiří Štěpán z odboru rozvoje města.

Dodal, že o všech omezeních budou lidé včas informováni prostřednictvím běžných komunikačních kanálů města a informačních cedulí, které budou instalovány přímo na místě stavby. Obslužnost objektu Tatrovanky zůstane po celou dobu zachována a vjezd do ulice Lidické bude omezen pouze na nezbytnou dobu cca 2 dnů.

Po přeložce Kopřivničky budou zahájeny práce v levé části centra, tedy území podél obchodních domů včetně současné hlavní pěší zóny (1. a 2. etapa).

Následovat budou úpravy pravé části centra, tedy prostranství podél objektu Tatrovanky (3. etapa) a poslední (4.) etapa bude řešit území stávajícího parkoviště pod zelným trhem a navazující travnaté plochy mezi kulturním domem a Tatrovankou.

V rámci této etapy bude také kompletně osazen mobiliář a budou provedeny konečné úpravy zeleně. Nového centra by se měli Kopřivničané dočkat v polovině roku 2023.

Sdílejte článek