Proměny kraje
03/05/2019 Jan Smekal

​Kraj pomůže v rozvoji obcím na Osoblažsku a Vítkovsku

Vysoká míra nezaměstnanosti, větší zadluženost, než je běžné i odchod lidí do jiných koutů republiky.

S těmito neduhy se potýkají obce na Osoblažsku a Vítkovsku. Moravskoslezský kraj je tak podpoří dvaceti miliony.

Obce na Vítkovsku a Osoblažsku patří k těm místům v republice, kde je horší dopravní obslužnost a tím horší také nabídka služeb. Místní obyvatelé tak hůře hledají práci i v období, kdy se mnoha firmám daří a musí i odmítat některé zakázky.

Vedení Moravskoslezského kraje se tak rozhodlo, že do této části regionu poskytne finanční injekci ve výši 20 milionů korun.

„Na tomto projektu jsme pracovali více jak půl roku. Měli jsme vícero setkání s jednotlivými starosty, abychom načerpali dostatek informací. Právě díky potřebám starostů pro rozvoj těchto obcí vznikl tento dotační titul na Vítkovsku a na Osoblažsku,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Kraj podpoří vznik nových školek, bytů, kulturních a zdravotnických zařízení, ale i sociální a lokální podniky či místa pro odpočinek.

„Chceme podporovat žádosti, které jsou připravené stavebně, stavebním povolením nebo už reálně připravené ze strany podnikání. Určitě nebudeme podporovat nějakou dlouhodobou vizi. Chceme podpořit aktuální věci. Jakmile se v chýši nashromáždí větší množství projektů, pak můžeme uvažovat o další podpoře v příštím roce,“ přiblížil Krkoška.

Program se zaměřuje na venkovské oblasti Osoblažska a Vítkovska, které na základě analýz dlouhodobě patří k nejslabším v kraji i celé České republice.

O podporu mohou podle tohoto vymezení žádat obce do pěti tisíc obyvatel.

„Obce se mohou ucházet o dva projekty. Jeden je určený na podporu podnikání, respektive na pracovní místa, druhý je zaměřený na rozvoj obce,“ popsal Krkoška s tím, že každý projekt může získat dotaci maximálně 3 miliony korun.

„Je nutná finanční spoluúčast obcí. Malé obce do tisíce obyvatel jsme zvýhodnili, kraj jejich projektům uhradí 80 procent uznatelných výdajů, větším obcím kraj zajistí 70 procent spolufinancování,“ upřesnil náměstek.

O dotace mohou obce žádat od 31. května 2019 do 10. listopadu 2020.

Náklady jsou v rámci tohoto programu uznatelné od 1. ledna 2019 do 30. června 2021.

Sdílejte článek