Společnost
03/12/2015 Jaroslav Baďura

Kraj stěhuje zdravotně postižené z mnohalůžkových pokojů do bytů

Paní Hanka žila od narození v ústavech. Ještě před deseti lety byl jejím domovem vícelůžkový pokoj v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Marianum v Opavě. Po přípravě na samostatný život bydlí nyní se svou kamarádkou Kateřinou ve dvoupokojovém bytě. Je velmi spokojená, za pomoci sociálních pracovníků žije skoro stejně jako lidé bez handicapu.

Podobný životní příběh jako paní Hanka má více než stovka lidí, kteří se díky transformaci sociálních služeb mohli z více než sto let staré klášterní budovy Mariana, kterou kraj využívá k poskytování sociálních služeb na základě nájemní smlouvy, přestěhovat do nových komunitních služeb.

„Zatímco na začátku dvacátého století odpovídala budova Mariana požadavkům tehdejší doby, v dnešních poměrech nesplňuje základní kritéria pro integraci osob s mentálním postižením do běžné společnosti,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Svatomír Recman. Proto v roce 2008 krajští zastupitelé rozhodli o tom, že Marianum bude postupně uvolněno a jeho klientům budou nabízeny jiné prostory k životu.

Mnohalůžkové pokoje bez soukromí jsou historií, říká hejtman

„Transformace Mariana probíhá v souladu s Koncepcí kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, včetně transformace pobytových sociálních služeb. V současné době jsme na konci tohoto procesu. Koncem listopadu se z Mariana odstěhovali poslední uživatelé této služby do DOZP Na Pomezí. Mnohalůžkové pokoje bez možnosti sebemenšího soukromí se staly historií,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Upozornil na to, že transformační proces v Moravskoslezském kraji má širší dopad než změny v jednom zařízení. Jsou do něj zapojeny všechny příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, které poskytují sociální služby více než tisícovce lidí se zdravotním postižením.

„Lidé s postižením díky transformaci přecházejí z velkých ústavů do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě a žijí způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky – chodí do zaměstnání, věnují se zálibám, setkávají se s přáteli,“ dodal hejtman Miroslav Novák s tím, že v rámci transformace byly podobně jako Marianum už opuštěny zámky Hošťálkovy a Jindřichov ve Slezsku.

„Do konce roku osiří i zámek v Nové Horce. Pro lidi se zdravotním postižením kraj postavil sedm domů, zrekonstruoval dvaadvacet objektů a koupil devět domů a čtrnáct bytů,“ řekl moravskoslezský hejtman.

Sociální  praxe v kraji v číslech

Moravskoslezský kraj zřizuje celkem 22 příspěvkových organizací v sociální oblasti, 21 z nich poskytuje pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením nebo pro seniory. Jejich kapacita je cca 2 300 lůžek, počet zaměstnanců přibližně 1 700 a celkové provozní náklady dosahují zhruba 720 milionů korun.

V sociálních službách, které v Moravskoslezském kraji ročně využije na 72 000 klientů (pobytové 13 500, ambulantní 25 000, terénní 33 500), pracuje cca 12 500 zaměstnanců. Pro představu – klientů je více, než kolik lidí žije ve statutárním městě Karviná, které je s více než 64 tisíci obyvatel 3. nejlidnatějším městem v kraji.

V letech 2004 až 2014 bylo osvojeno 469 dětí a 679 jich bylo svěřeno do pěstounské péče. Spočteme-li všechny členy rodin, jimž krajský úřad za dobu své existence zprostředkoval umístění asi 1 200 dětí do náhradní rodinné péče, pak by počet osob z těchto rodin z našeho kraje mohl zaplnit obce od Osoblahy až po Třemešnou ve Slezsku na trase osoblažské úzkokolejky.

Zaměstnanci krajského úřadu a příspěvkových organizací vybrali ve spolupráci s potravinovou bankou téměř 8 tun potravin? To je množství, které by na jeden celý den nasytilo více než 5 000 lidí, tedy například všechny obyvatele Fulneku.

Moravskoslezský kraj v letošním roce převzal záštitu nad takzvanou Senior slevenkou. Ta nabízí lidem od 55 let a držitelům průkazu ZTP/P ucelený systém slev a výhod ve všech oblastech, které se seniorů dotýkají. Zejména jde o zdravotnictví, lázeňství, lékárny, služby, ubytování, stravování, cestování, kulturu, sport a volný čas.

Z evropských peněz kraj pořídil nebo rekonstruoval 48 bytů a staveb chráněného bydlení pro 350 klientů sociálních služeb, nakoupil 179 elektricky polohovatelných lůžek včetně matrací, 10 vozidel určených pro přepravu mentálně a fyzicky handicapovaných klientů sociálních služeb.

 

Sdílejte článek