Nejnovější zprávy: Bohumínský žhář rodinu už dříve ohrožoval plynovou pistolí Sundejte roušky, hygienici kromě okresu FM zmírnili opatření

Politika

Kraj žádá stát o další kotlíkové dotace. Pokud je stát nedá, zaplatí kraj 100 milionů ze svého

Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji neutuchá. I když žadatelé už vyčerpali sumu určenou pro první výzvu - zhruba půl miliardy korun - denně přicházejí na krajský úřad další žádosti o finance na výměnu neekologických kotlů.

Vedení kraje proto jedná s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí o navýšení prostředků o 250 milionů korun. Má i vlastní plán pro případ, že by státní orgány alokaci nenavýšily – 100 milionů korun na kotlíky zaplatí ze svého.

Žádosti o kotlíkovou dotaci mohou občané podávat do 29. dubna. K dnešnímu dni (25. února) zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje zaregistrovali 4219 žádostí, což odpovídá požadované částce 552 471 716 korun.

Pro celou Českou republiku je do roku 2020 na výměnu starých kotlů k dispozici devět miliard korun z evropských peněz. Pro Moravskoslezský kraj je z této částky vyčleněna zhruba miliarda a půl.

„Jednáme s Ministerstvem životního prostředí o navýšení částky vyčleněné pro kraj v první výzvě tak, aby zájemci o příspěvek na ekologický kotel nemuseli čekat na vypsání další výzvy. Chceme uspokojit všechny zájemce, jde nám o to, aby už nikdy nikde netopil starý čadící kotel a aby se nám lépe dýchalo,“ uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Vedení kraje je proto připraveno i na přechodnou dobu suplovat roli státu v případě, že se s ministerstvem a Státním fondem životního prostředí nedohodne o navýšení alokace o 250 milionů korun.

Zaměstnanci moravskoslezského krajského úřadu zpracovávají podané žádosti o kotlíkové dotace, připravují je a průběžně předkládají krajským radním ke schválení.

„Jde o obrovský balík peněz, složitou administraci. Ale děláme maximum pro to, aby poslední podaná žádost byla schválena do tří měsíců,“ konstatoval ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.