Nejnovější zprávy: V Karviné ještě letos vznikne nový sportovní areál ​Příští sezona bude pro opavský basketbal výzvou, říká Dušan Štěnička

LEGENDY MHD

Legendy ostravské dopravy: nezničitelný trolejbus Tatra

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

V poválečném Československu bylo zapotřebí zajistit výrobu velkého množství trolejbusů k zajištění obnovy a rozvoje stávajících trolejbusových provozů a k zahájení provozů nových. Vedle plzeňské škodovky se na tomto úkolu podílela i vagonka Tatra na Smíchově.

Ta koncem čtyřicátých let vyvinula především pro pražskou dopravu nový typ Tatra T400, tzv. sletový trolejbus (první byly dodány v roce 1948 ke zvládnutí dopravy na pražský všesokolský slet).

Ze 195 kusů, vyrobených ve čtyřech sériích v letech 1948 až 1955, byly kromě Prahy dodány v menším počtu i do tří dalších měst – Bratislavy, Mostu a Ostravy.

Dvacítka trolejbusů Tatra T400/IIIA stála u počátečního rozvoje trolejbusové dopravy v Ostravě, když v roce 1953 po roce provozu nahradila Škody 7 Tr. Architektonicky zajímavě řešené trolejbusy, označené evidenčními čísly 7 až 26, se vyznačovaly nejen robustností a přetížitelností, ale i dostatečným výkonem, potřebným pro zdolávání kopcovité michálkovické linky.

Problém s dispozičním řešením vozidla vznikl po zavedení samoobslužného provozu v roce 1967, kdy probíhal nástup cestujících úzkými předními dveřmi, původně uvažovanými jen pro řidiče.

Se specializací na výrobu kolejových vozidel byla výroba trolejbusů ve smíchovské vagonce ukončena, takže vozový park ostravské trolejbusové dopravy, stejně jako v ostatních československých městech, byl poté doplňován a obnovován vozidly Škoda různých typů.

Poslední „tatrovky“ dojezdily v Ostravě v roce 1971. Vůz evidenčního čísla 19, jeden z posledních provozních, je zachován v Technickém muzeu v Brně.

Pro sbírku historických vozidel Dopravního podniku Ostrava se podařilo získat vrak původně pražského trolejbusu ze shodné nejpočetnější stodvacetikusové třetí výrobní série s elektrickou výzbrojí továrního typu TB54.

Tento vůz byl v provozu v Praze pod číslem 441 (později 9441) v letech 1954 až 1967, poté byl využíván jako zahradní domek a několikrát změnil majitele. V roce 2003 byl již jako vrak převezen do Ostravy, kde v letech 2007 až 2009 proběhla v trolejbusové vozovně dopravního podniku jeho náročná renovace.

Po jejím dokončení se stala provozuschopná „tatrovka“ doslova ozdobou sbírky historických vozidel, dokumentující počátky trolejbusové dopravy v Ostravě.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.