Nejnovější zprávy: V Karviné ještě letos vznikne nový sportovní areál ​Příští sezona bude pro opavský basketbal výzvou, říká Dušan Štěnička

LEGENDY MHD

Legendy ostravské hromadné dopravy: Pracovní vůz "Věžka"

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

Tento vůz patří do série čtyř motorových vozů dodaných kopřivnickou vozovkou v roce 1919, které zahájily po první světové válce proces obnovy vozového parku Moravsko-ostravské místní dráhy.

Zařazení těchto vozů číslo 22 až 25 do provozu umožnilo alespoň částečně posílit tramvajovou dopravu mezi Svinovem a Moravskou Ostravou, kde byla situace nejtíživější.

Dřevěná, peřejkami opatřená vozová skříň svými rozměry využívala všechny možnosti, které poskytoval průjezdný profil tratí, umožňující přechodnost železničních vozů.

Rok výroby 1919

Zařazen do provozu 25. 9. 1919

Vyřazen z osobní dopravy 1. 9. 1965

Po vyřazení z osobní dopravy v roce 1965 byla na střechu instalována izolovaná pracovní plošina a vůz byl používán jako montážní vozidlo vrchního vedení. Do interiéru byly zabudovány pracovní stoly a přístupový žebřík se střešním poklopem.

Vozová skříň byla natřena šedě s černožlutými výstražnými pásy. V sedmdesátých letech byl tento nátěr změněn na jednotný oranžový, používaný u většiny tehdejších služebních vozů.

S nasazením montážních automobilů vybavených kolejovým adaptérem provozní význam tohoto vozu pro svou malou operativnost prudce klesal.

Zajímavě byl však vyřešen problém pohybu vozu za napěťové výluky. Pro přesun malou rychlostí napájel trakční motory proudem o sníženém napětí svářecí agregát umístěný na připojeném drážním vozíku.

Vedle montážních prací se vůz číslo 24 používal rovněž v zimních měsících k odstraňování námrazy z trolejového vedení.

V posledních letech se však využíval pouze sporadicky.

V roce 2001 se vůz podrobil důkladné opravě, při které mu byl navrácen původní vzhled z konce šedesátých let. Tento sbírkový exponát, jediný svého druhu v České republice, dokumentuje technické prostředky používané v minulosti k údržbě a opravám trakčního vedení.

Je zároveň na normálním rozchodu nejstarším dochovaným ostravským motorovým vozem.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.