Nejnovější zprávy: Žhář jednal s rozmyslem. Policie postupně odkrývá detaily hrůzného útoku Konečně: ​Začala rekonstrukce podchodu u náměstí Ostrava-Jih

LEGENDY MHD

Legendy ostravské hromadné dopravy: robustní "té dvojka"

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

Od konce padesátých let minulého století probíhala v Ostravě zásadní modernizace vozového parku tramvajové dopravy. Po nákupu 44 čtyřnápravových vozů typu T 1 byly v letech 1958 až 1962 do provozu zařazovány robustnější a kapacitnější vozy typu T II (později označované T 2).

Stovku tramvají tohoto typu doplnilo počátkem 70. let ještě 6 ojetých vozů odkoupených z likvidovaného provozu v Ústí nad Labem (v Ostravě číslo 594 až 599). Po řadu let byly „té dvojky“ nejpočetnějším typem tramvají v Ostravě a v provozu jak sólo, tak ve dvojicích, úspěšně zdolávaly vysoké přepravní nároky.

Tramvaj typu T 2, koncipovaná jako jednotný typ pro města v tehdejším Československu, je čtyřnápravový jednosměrný velkoprostorový tramvajový motorový vůz s celosvařovanou třídveřovou skříní uloženou na dvou otočných podvozcích, ve kterých jsou podélně uloženy čtyři trakční motory. Původní koženkou čalouněná sedadla byla uspořádána příčně 1+2.

Rok výroby 1961
Zařazen do provozu 6. 10. 1961
Vyřazen z osobní dopravy 15. 2. 1998

Postupně byly na vozech prováděny různé úpravy sledující změněné provozní požadavky a sjednocování s novějšími typy tramvají. Byly například dosazovány dva čelní reflektory, upravováno řešení plent, modernizován interiér dosazením sedadel s laminátovými sedáky v uspořádání 1+1, odstraňováno stanoviště průvodčího, doplněna kabina řidiče a vybavení vozu zařízením pro odbavování cestujících.

Nejrozsáhlejší změny byly prováděny při generálních opravách v letech 1974 až 1982, k některým docházelo i mimo jejich rámec, často po nehodách. Dvanáct vozů určených k provozu na lince 5 z Poruby do Budišovic-Kyjovic prodělalo v rámci generální opravy v letech 1985 a 1986 rozsáhlejší rekonstrukci s úpravou pro obousměrný provoz v postavení záděmi k sobě, možným sériovým řazením motorů a osazením širších obručí kol.

Okna a vnitřní vybavení byly více přizpůsobeny vozům T3. Devět takto upravených vozů označených jako T 2 R bylo po vyřazení v letech 1995 až 1998 odprodáno Dopravnímu podniku města Liberce.

Historický vůz číslo 681 byl vyřazen mezi posledními v únoru 1998. V roce 2000 byly při příležitosti čtyřicátého výročí zahájení provozu vozovny v Porubě na voze provedeny nejnutnější opravy a zároveň byl opatřen nátěrem odpovídajícím přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století.

V letech 2001 až 2009 se podařilo realizovat mimořádně rozsáhlou opravu vozu, při které byl uveden do typického stavu reprezentujícího generální opravy prováděné v dílnách ostravského dopravního podniku na vozech T 2 ve druhé polovině sedmdesátých let.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.