Nejnovější zprávy: Žhář jednal s rozmyslem. Policie postupně odkrývá detaily hrůzného útoku Konečně: ​Začala rekonstrukce podchodu u náměstí Ostrava-Jih

LEGENDY MHD

Legendy ostravské hromadné dopravy: slavná žehlička!

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

Tramvajový vůz T I (později označovaný T 1) představuje nástup vozidel zcela nové koncepce a současně začátek unifikace vozového parku v Československu.

Při vývoji nové tramvaje byla využita dokumentace PCC (konstrukce rychlých čtyřnápravových velkoprostorových tramvajových vozů označovaných zkratkou PCC, tj. Presidents‘ Conference Committee-car – vůz výboru prezidentů, stavěný v USA již ve třicátých letech) a licence na výrobu podvozků od americké společnosti TRC.

Se zkouškami prvního prototypu začal výrobce v listopadu 1951. Další vozy z ověřovací série byly vyrobeny pro Prahu v roce 1952. Kritická situace v ostravské tramvajové dopravě v první polovině padesátých let volala po dodávkách nových vozů. Po mnoha jednáních se podařilo přesvědčit úředníky tehdejšího ministerstva místního hospodářství a v roce 1955 bylo dodáno prvních 16 tramvají T 1 i do Ostravy.

Dalších 28 vozů tohoto typu již s modernější a spolehlivější elektrickou výzbrojí TR 32/IV bylo zařazeno do provozu v letech 1956 až 1957. Celkem bylo na Smíchově do roku 1957 vyrobeno 287 tramvají tohoto typu a vedle Prahy a Ostravy jezdily v Plzni, Košicích, Olomouci, Mostě, polské Varšavě a ruském Rostovu na Donu.

Rok výroby 1957
Zařazen do provozu 8. 3. 1957
Vyřazen z osobní dopravy 8. 3. 1986

Jedná se o čtyřnápravový velkoprostorový jednosměrný tramvajový vůz s usměrněným pohybem cestujících a s možností provozu ve spřažených soupravách ve dvoučlenném řízení. Skříň je ocelová, převážně svařovaná, třídveřová, uložená na dvou otočných podvozcích. Čalouněná sedadla byla v Ostravě oproti provedení pro jiná města uspořádaná příčně, v přední části vozu byla prostorná nástupní plošina s pevným stanovištěm průvodčího.

V průběhu provozu v Ostravě došlo na vozech T 1 k celé řadě úprav vyvolaných jak provozními poměry, tak směřujících ke sjednocení s novějšími typy vozů. Změny byly prováděny zejména při generálních opravách. „Žehličky“ byly v provozu v Ostravě až do jara 1986.

Popisovaný historický vůz číslo 528 byl po vyřazení z osobní dopravy díky iniciativě a úsilí pracovníků vozovny v Porubě renovován do historického stavu přibližně odpovídajícího počátku šedesátých let a při dílenských opravách v letech 2001 a 2008 byl dodatečně vylepšován v různých detailech.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.