Nejnovější zprávy: V Karviné ještě letos vznikne nový sportovní areál ​Příští sezona bude pro opavský basketbal výzvou, říká Dušan Štěnička

LEGENDY MHD

Legendy ostravské hromadné dopravy: vlečný "bajvuz"

Magazín PATRIOT a Dopravní podnik Ostrava připravili seriál, ve kterém postupně představí legendární vozy ostravské hromadné dopravy.

Foto: Archiv

Pro zahájení elektrického provozu na Moravsko-ostravské místní dráze v roce 1901 si Společnost brněnské místní dráhy na rozdíl od vozů motorových nepořídila žádné nové vlečné vozy. Využila 16 původních osobních vozů parní dráhy, které byly po úpravě pro elektrický provoz označeny čísly 50 až 64 a 70.

Do roku 1911 došlo k vyřazení vozů číslo 51, 52, 55 a 56 vyrobených v roce 1894 v Grazu. Vyřazené vozy však nebyly zlikvidovány a byly odstaveny pro další využití. Na začátku 20. let, kdy vyvstala potřeba dalších vlečných vozů, bylo rozhodnuto o jejich zásadní přestavbě.

Vůz číslo 70 ze stejné série ještě s označením III. vozové třídy na místním nádraží (1924)

Vůz číslo 70 ze stejné série ještě s označením III. vozové třídy na místním nádraží (1924). Foto: Archiv

Na původním spodku byla postavena nová vozová skříň se čtyřmi okny v bočnici, ventilačními okénky a opeřejkovanou podokenní částí připomínající nově dodané motorové vozy číslo 22 až 25. Plošiny byly jako u všech tehdy provozovaných vlečných vozů otevřené, sedadla v oddíle měla příčné uspořádání 2+2 se zavazadlovými policemi. Takto rekonstruované vozy byly označeny čísly 69 až 72, neboť čísla 65 až 68 byla mezi tím přidělena vozům dodaným v roce 1914 z Kopřivnice.

Rok výroby 1894/1921
Zařazen do provozu v září 1921
Vyřazen z osobní dopravy 1. 1. 1961

Během svého provozního nasazení prodělal vůz číslo 69 několik úprav. Kolem roku 1927 to byla náhrada talířového spřáhla za typ „Albert“, v roce 1928 byla vyměněna původní solenoidová brzda za novou dle pražského vzoru, o čtyři roky později došlo k zabudování vnitřního stropu do oddílu a nahrazení sklápěcího zábradlí na plošinách přenos-nými brankami.

V tomto období se zároveň změnil nátěr okenní části ze zelené na žlutou. V roce 1947 obdržel nové číslo 169, neboť původní číselná řada pro vlečné vozy musela ustoupit novým motorovým vozům.

V provozu jsme se s vozem číslo 169 mohli setkávat až do února 1961, administrativně byl vyřazen zpětně k 1. lednu téhož roku. Po vyřazení byla vozová skříň odprodána a pojezd včetně brzdového zařízení sešrotován. Další osud vozu v následujících dvaceti letech není dosud objasněn.

Až v roce 1981 jej objevili členové Kroužku přátel MHD na kynologickém cvičišti v Hlučíně-Rovninách, kde byl využíván jako sklad. První návrhy na jeho rekonstrukci padly v roce 1994 v souvislosti se stým výročím ostravské městské dopravy.

Teprve v roce 1999 se podařilo notně zchátralou skříň dopravit do ústředních dílen Martinov a následně do Krnovských opraven a strojíren s.r.o. Krnov.

Zde byla v letech 2000 až 2001 provedena společně s brněnskou firmou Drahservis spol. s r.o. rozsáhlá rekonstrukce spočívající v celkové obnově spodku a skříně vozidla včetně dosazení nového pojezdu a brzdové výstroje.

Ve své současné podobě odpovídající stavu kolem roku 1930, je vlečný vůz číslo 69 určen k motorovému vozu číslo 25, s nímž tvoří nejstarší soupravu sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

Seriál čerpá z knihy Katalog historických vozidel Dopravního podniku Ostrava kolektivu autorů. Text vytvořili Jiří Boháček a Petr Mitáček, fotografie poskytla celá řada dárců, zaměstnanců a příznivců Dopravního podniku Ostrava.