Nejnovější zprávy: Řidič nevybral zatáčku a skončil se zraněním v příkopu Kam dnes na oběd? Do "Palačinkárny" Café au père tranquille!

Mariánské Hory a Hulváky

​Lidé svými nápady mohou změnit Mariánské Hory a Hulváky k lepšímu

Projekty z třetího ročníku participativního rozpočtu pod názvem Radnice pro lidi, lidé pro obvod jsou téměř všechny zrealizovány a obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák už mohou začít podávat návrhy do toho čtvrtého.

Foto: Mariánské Hory a Hulváky

Pokud máte nápad, jak zlepšit veřejný prostor kdekoliv na území obvodu, zapojte se, vyzývá vedení radnice.

V září vyhlásilo vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák již čtvrtý ročník participativního rozpočtu. Stejně jako v předchozích letech, i letos mohou občané rozhodnout o tom, jak se použije 1,5 milionu korun.

„Participativní rozpočet se pomalu stává součástí života Mariánských Hor a Hulvák. Jeho smyslem je vtáhnout veřejnost do plánování budoucnosti místa, kde žijí. Od obyvatel máme zpětnou vazbu, že o tento způsob spolupráce mají zájem a jsme za to rádi. Výhodou participativního rozpočtu je také to, že lidé pak mají větší přehled financích, které vynakládáme na nejrůznější akce,“ vysvětlil starosta Patrik Hujdus.

Od dubnového hlasování v předchozím ročníku mohli obyvatelé obvodu nad svými nápady přemýšlet. Teď mají do konce října čas na jejich podání. Mezi základní podmínky patří, že projekty mohou podávat občané od 16 let, kteří v našem obvodu bydlí, pracují, podnikají, nebo zde chodí do školy. Maximální hodnota jednoho navrženého projektu nesmí přesáhnout 500 tisíc korun. Navrhnout je možné téměř cokoli od různých kulturních a sportovních akcí, přes soutěže, preventivní projekty, až po investiční akce.

„Návrhy mohou mířit na opravy částí chodníků, do budování herních prvků pro děti, umístění laviček a košů na místa, kde chybí, je možné navrhnout vysazení stromu, výuku tance nebo třeba hudební festival,“ doplnil Patrik Hujdus.

Přesná pravidla pro podávání projektů, formulář, kontakty a také informace o minulém ročníku jsou uvedeny na webových stránkách www.radniceprolidi.cz, ale zájemci se můžou poradit také telefonicky a na čísle 599 459 211.

A co je možné navrhnout? Různé nápady, stačí se třeba inspirovat vítěznými projekty z minula. Do závěrečného hlasování postoupilo celkem 22 realizovatelných projektů. Z internetového hlasování, které předcházelo hlasování fyzickému, a byly do něj zařazeny všechny projekty, jejichž hodnota nepřekročila částku 150 tisíc korun, vyšel jako jasný favorit projekt „Oslava 100 let fotbalu na TJ Slovan v rámci Mezinárodního turnaje fotbalových školiček MHaH Slovancup 2019“.

Ve fyzickém hlasování, které probíhalo v dubnu v obřadní síni mariánskohorské radnice, pak získalo největší přízeň veřejnosti celkem 6 nápadů.

Díky participativnímu rozpočtu jsou tak v obvodu nové trampolíny a lanovka pro děti, pítka pro ptáky (viz. foto) a například na výrobě dřevěného betlému, který ozdobí vánoční trhy na Mariánském náměstí, se aktuálně pracuje.