Nejnovější zprávy: Před 30 lety byly v Ostravě první svobodné komunální volby. Vyhrálo OF (44,8 %) před komunisty a lidovci Do Hrabůvky se vrátila Sedící žena. Kašna má i vodní příboj

OSTRAVA-JIH

Měníme Jih k lepšímu a panika okolo koronaviru práce nezastaví, říká Hana Tichánková

​Místostarostka nejlidnatějšího ostravského obvodu Hana Tichánková prosadila v Česku unikátní projekt, v němž nejlepší nápady občanů soutěží o peníze z rozpočtu měst a obcí.

Hana Tichánková. Foto: Archiv

Participativní rozpočet má docela slušnou podporu a zájem veřejnosti i komunálních politiků. Nejen na Jihu. Když jsme tentokrát vstoupili do kanceláře místostarostky, vášnivě diskutovala se svými spolupracovníky nad návrhem nové kašny.

„Pojďte se podívat, náš investiční a zejména participativní rozpočet začíná přinášet ovoce úměrné k množství peněz, jaké na jednotlivé akce uvolňujeme,“ zve nás.

To zní pozitivně.
Však to také pozitivní je. Finance se nepřidělují podle toho, o kolik kdo požádal. Rozhoduje kvalita a rozumné využití každé koruny.

Ostrava-Jih realizuje každý rok řadu investičních akcí, které přispívají k vyššímu komfortu obyvatel. Jenže letos na jaře se život lidí výrazně zpomalil. Zaznamenali jste nějaký dopad koronavirových opatření na plynulost naplánovaných rekonstrukcí, oprav nebo nové výstavby?
K ničemu takovému nedošlo. Nemohli a hlavně jsme ani nechtěli, aby nouzový stav investiční akce zastavil. U nás na Jihu pokračovaly prakticky bez jakýchkoliv omezení. Zahájili jsme například jeden z největších projektů – opravu ulice Mjr. Nováka včetně přilehlých chodníků a vybudování nových parkovacích míst za bezmála 50 milionů ko- run. Začala revitalizace prostoru u Savarinu a pokračovala oprava posledního zanedbaného domu v Jubilejní kolonii na ulici Velflíkova. Jde o objekt původních koupelen. S menší přestávkou jsme rekonstruovali objekt MŠ na ulici Mitušova. K menšímu výpadku prací došlo z důvodů zákazu překročení hranic slovenskými dělníky.

Neměla jste ani chvilku obavu, že budete muset některé z plánovaných aktivit odložit, nebo dokonce úplně zrušit?
Říká se, že největší nepřítel každého investora je panika. Ničemu podobnému jsme na radnici nepropadli, zhotovitelé také ne, a všechno tedy běželo podle harmonogramu. Žádné ohánění se nouzovým stavem a vyhlášenými opatřeními nepřipadalo v úvahu. To pro nás opravdu není argument. Nemůžeme si nalhávat, že jarní měsíce budou mít určité následky a dolehnou i na nás. Mluvím o finančních dopadech. Útlum ekonomiky může způsobit menší výběr daní. Z nich žijeme. Zatím jsme nezaznamenali významnější pokles našich příjmů, takže pokračujeme v přípravě dalších investičních akcí a oprav nám svěřeného majetku.

Co pro nadcházející měsíce určitě nesnese odkladu? Co se musí stoprocentně dokončit, dodělat?
Každopádně počítáme s revitalizací prostoru kolem nového náměstí. Priorita je stanovena jednoznačně. Letos provedeme rekonstrukci podchodu pod ulicí Horní. V příštím roce pak bude opravena ulice dr. Lukášové a připravíme dokumentaci k prostoru před poliklinikou. Tím vznikne rozsáhlé revitalizované území a věřím, že naši obyvatelé i návštěvníci to ocení.

A pokud jde o participativní rozpočet, podařilo se vše zabezpečit podle původního harmonogramu?
Ano, i přes krizové podmínky se nám podařilo zajistit letošní ročník podle stanovených pravidel. Vypadla nám sice dubnová veřejná setkání, na nichž inspirujeme občany k tomu, aby podali svůj návrh, snažíme se jim vysvětlit, co vlastně participativní rozpočet je, jak mají postupovat, ale chci věřit, že se to nakonec nepromítne na počtu podaných nápadů. Mám informaci, že v některých městech v zahraničí letos participativní rozpočet zrušili s ohledem na krizovou situaci. Ale domnívám se, že jestli už máme v rozpočtu schválenou kapitolu ve výši 10 milionů korun s možností realizovat stavební práce za více peněz než dosud, bylo by přinejmenším nevhodné participativní rozpočet zastavit.

Náhradní termín jste nevyhlásili?
Ne, protože harmonogram je daný a jakékoli posuny termínů, změny podmínek by mohly narušit zdárný průběh projektu. Nechceme, aby se občané v pravidlech participa- tivního rozpočtu ztratili. Od května už podávají své návrhy. Přes prázdniny připravíme technickou analýzu, to znamená, že posoudíme, zda jsou jednotlivé nápady realizovatelné, korespondují s předpokládaným rozpočtem, provedou se potřebné úpravy... V září pak autoři představí své nápady na veřejných setkáních. Snad už je nebudeme muset rušit. Na přelomu října a listopadu nás čeká hlasování a od následujícího roku start vybraných návrhů.

Takže ideální model?
Ideální model neexistuje. V zásadě nám jde o to, aby žádná z úprav ve veřejném prostoru nikdy nešla proti člověku, ale aby mu pomáhala. Nesmíme lidem stavět do cesty překážky. Po pěti letech je nám jasné, že peníze by měly téct do větších projektů, než jsou lavičky, pískoviště... Ale tím žádným způsobem nesnižuji jejich bezprostřední užitek. Úspěšnost těchto mini akcí je velká. Byla bych každopádně moc ráda, kdyby se do participativního rozpočtu zapojovalo víc obyvatel našeho obvodu. Mají asi nejpravdivější pohled na to, jak by mělo místo, kde žijí a bydlí, vypadat. Jejich „zlepšováky“ veřejného prostoru jsou kreativní a inspirativní.

Od koho přicházejí nejčastěji?
Od mladých žen ve věku mezi 30 a 40 lety. Přála bych si, aby se k nám připojilo víc mladých. Participativní rozpočet vplul například do základních škol, a to byste nevěřili, jak jsou školáci talentovaní a věcí znalí investoři a architekti. (smích) Loni jsem absolvovala některé prezentace projektů dětí a nevěřila vlastním očím, s jakou profesionalitou a hlavně nadšením vylepšovaly svou školu.

Kolik lidí se do participativního rozpočtu ročně zapojí?
Zatím jsou podávány desítky projektů a výběr svým hlasem potvrdí asi čtyři tisíce lidí. Čím více obyvatel bude hlasovat, tím větší objektivizaci výběru zaručíme. Určité zájmové skupiny v prvním ročníku rychle pochopily, jak podpořit svůj projekt – stačilo vyřadit negativními hlasy konkurenta. (smích) Neuvěřitelné, ale taková je skutečnost. Proto nám velmi záleží na tom, aby se zapojilo co nejvíc lidí.

Možná by to chtělo zlepšit propagaci.
To je přesně ono. Letos jsem měla v tomto směru velké plány týkající se posílení komunikace s občany a celkové propagace participativního rozpočtu, jenže koronavirus je poněkud ztlumil. Příště. Přesto se nám podařilo změnit vizuál. Udělali jsme modernější a živější grafiku. Začínali jsme s mottem: Společně tvoříme Jih!!! Nový Náš Jih!!! má větší šťávu i potřebnou razanci.

Nosíte v hlavě nápad, který by Jih ozvláštnil?
Ve Vídni existuje úžasné mlhoviště. Dokáže ochladit prostor až o šest stupňů Celsia. Ta představa, že něco podobného bychom měli v našem obvodu, je velmi lákavá. Samozřejmě si nemůžeme dovolit tak obrovskou investici jako v Rakousku, ale menší mlhoviště někde u dětského hřiště nebo pískoviště by byla doslova pecka. Třeba financované z prostředků participativního rozpočtu.

O vás je známo, že jste velká detailistka, platí to i při realizaci projektů?
Platí. A myslím si, že jsem k tomu ještě i velká optimistka. (smích) I když to tak ne všichni a ne vždy kolem mne vnímají. Považuji za evidentní, že svět je v zásadě v pořádku.

Když jsme spolu hovořili na začátku roku, zvala jste nás na otevření nového náměstí Ostrava-Jih. Nevyšlo to, náměstí se neprobudilo do tradic ani barev. Více než devadesátimilionová investice zůstala bez povšimnutí. Trochu nespravedlivé, nemyslíte?
Ale my jsme přece náměstí nedělali s tím, že to bude nějaký hit. Ty všechny problémy kolem každé tak velké stavby bývají někdy i hodně extrémní, ale nikdo z realizačního týmu – my na radnici, architekti či stavaři – k podobným stavbám nepřistupuje se záměrem, že vznikne nějaká bomba, něco výjimečného. Zajímá nás jen uskutečnění vize a samozřejmě finální výsledek.

Kdybyste mohla ovlivnit, jak bude Jih vypadat za dejme tomu deset let, co byste udělala hned teď?
Dlouhodobý a komplexní investiční plán. Pravidla rovnou na deset let.

Je pravda, že každá investice ve městě teprve po čase ukáže, jestli je dobrá, nebo není. Kterou považujete vy osobně za opravdu zdařilou?

Jubilejní kolonii.

Existuje na Jihu nějaká stavba, kterou podle vás lidé nepochopili a nepřijali ji?
Zajímavá otázka. (dlouhé ticho) Teď na ni nedokážu odpovědět. Nechám si to projít hlavou. Docela dobrý námět na anketní otázku v Jižních listech. (smích).

Marie Václavková

Rozhovor byl publikován v Jižních listech.