Nejnovější zprávy: Jsem PROočkovaný. Mám PROTIlátky. Začala kampaň na podporu očkování Z bývalé průmyslové haly bude unikátní objekt pro sport a kulturu

Byznys

Měsíčně 168 tisíc. Naši manažeři nemají přemrštěné platy, brání se OKD

Společnost OKD se rozhodla reagovat na zprávy o přemrštěných odměnách vedení firmy ve chvíli, kdy se utlumuje těžba.

Ilustrační foto: Vladimír Pryček

"Výdaje na mzdy managementu, tedy včetně dozorčí rady a představenstva celkem 18 lidí, uváděné ve výroční zprávě OKD za rok 2019, obsahují kumulativně hrubé částky vyplacené v roce 2019. V těchto výdajích jsou zahrnuté mzdy managementu, roční odměny, mzdy členů orgánů společnosti, odstupné pro propuštěné manažery a konkurenční doložky, pokud je měli uzavřeny," uvedlo OKD.

V roce 2019 činila průměrná hrubá měsíční mzda vrcholných manažerů včetně členů orgánů společnosti OKD částku 175 888 Kč.

"Částka, která je uváděná ve výroční zprávě za rok 2019, je vysoká vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2019 došlo též k vyplacení odměn za mimořádně úspěšný rok 2018, kdy byla společnost OKD více než 1,3 miliardy v zisku," uvedla mluvčí OKD Naďa Chattová.

V důsledku takto vyplacených odměn, vyplaceného odstupného a konkurenčních doložek, které se řídí kolektivní smlouvou či pracovní smlouvou, došlo podle mluvčí ke zkreslené představě o měsíční průměrné hrubé mzdě, která je managementu ve skutečnosti vyplácena.

Pro dokreslení, jakým způsobem v současné době společnost k politice mezd a odměňování přistupuje, zveřejnuje OKD současnou průměrnou mzdu vrcholných manažerů včetně členů orgánů společností, tedy 14 lidí.

"Za uplynulé období roku 2020 činí tato průměrná hrubá měsíční mzda 168 263 Kč. Navíc, představenstvo OKDjiž rozhodlo o tom, že za rok 2019 žádný člen vrcholového managementu ani žádný člen statutárních orgánů neobdrží žádnou roční odměnu," oznámila těžební společnost.

"Vzhledem k úspoře nákladů ve všech oblastech ponechává společnost jedno místo v představenstvu úmyslně neobsazené, aby se šetřily náklady na management pro rok 2020! Počet členů managementu poklesl meziročně o 4 osoby! Což znamená další úsporu na nákladech na mzdy managementu," stojí v prohlášení firmy.

Podle mluvčí Chattové při porovnání s jinými významnými firmami působícími v těžebním průmyslu vyplývá, že průměrné mzdy vedoucích zaměstnanců a členů orgánů jsou ve skutečnosti nižší v porovnání s odměňováním v jiných společnostech v daném odvětví.