Nejnovější zprávy: Noční požár v Třinci. Škoda téměř za milion, popálená žena bojovala o život V Ostravě se rozpadla koalice, začalo jednání o nové

Regiony

Město Opava koupilo za 39,5 milionu roky nevyužívaný obchodní dům Breda

​Město Opava se stane novým majitelem památkově chráněné budovy bývalého obchodního domu Breda.

Foto: se souhlasem města Opava

Kupní smlouvu dnes schválili zastupitelé. Opava za léta opuštěnou architektonicky velmi cennou budovu zaplatí správci konkurzní podstaty Josefu Cupkovi 39,5 milionu korun.

„Mám velkou radost, že zastupitelé koupi schválili. Pro Opavu je Breda srdeční záležitostí a ukázalo se, že mnoha lidem není osud této krásné budovy lhostejný. Čeká nás ještě spousta práce, ale věřím tomu, že se nám společně podaří Bredě navrátit její bývalou slávu,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Město zde plánuje propojit komerční aktivity, služby pro občany a výstavní či umělecké a další nekomerční aktivity. „O přesné podobě provozu chceme ještě diskutovat jak s občany, tak se zastupiteli, veřejným i soukromým sektorem a společně najít cestu, jak s Bredou dál. Myslíme si ale, že se tato koupě Opavě vyplatí,“ dodal Navrátil.

Podle jeho náměstka Petra Orieščíka může projekt fungovat jen v případě, že se podaří propojit právě veřejné funkce s funkcemi komerčními.

„Komerčních ploch musí být více než ploch veřejných, aby se provoz Bredy podařilo úspěšně financovat. Zájem podnikatelů je a věřím, že to povede,“ vysvětlil Orieščík.

„Tato budova je mezi Opavany velmi oblíbená, je to jakýsi symbol Opavy. Ve veřejné sbírce se během krátké době podařilo vybrat přes půl milionu korun, za které byla pořízeno mimo jiné adventní slavnostní nasvícení, a uvnitř se opět rozsvítil vánoční strom“.

Problematika odkupu a následného využití bývalého obchodního domu Breda se táhne dlouhá léta. Již minulé vedení města se myšlenkou na jeho odkup zabývalo. K této problematice proběhlo také několik veřejných shromáždění občanů.

V polovině roku 2020 stávající vedení města vytvořilo projektový tým Breda. Členství v něm přijali zastupitelé, zástupci významných institucí v Opavě či osobnosti kulturního života jako je například známý sochař a zdejší rodák Kurt Gebauer.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil pozval na prohlídku Bredy rovněž tehdejšího ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který potvrdil, že stát poskytne dotace na rekonstrukci Bredy pouze v případě, že bude ve vlastnictví města.

Město chce usilovat i o další dotace, a to jak z fondu Evropské unie tak třeba z Norských fondů.

Podle památkářů současný stavebně technický stav Bredy odpovídá jejímu dlouhodobému nevyužívání, ale je monitorován památkovou péčí a pod trvalým dohledem technika provádějícího pro správce konkurzní podstaty údržbu.

Některé práce zřejmě budou provedeny v nejbližší době. Jedná se zejména o opravu střechy a kopule tak, aby do budovy nezatékalo.

Foto: Nezapomenutá severní Morava a Slezsko

Bývalý obchodní dům byl postaven v letech 1927 a 1928. Ikonickou stavbu, která byla první svého druhu v Československu, postavil slavný architekt Leopold Bauer.

Počátkem tohoto století zde došlo k požáru a v roce 2013 byl obchodní dům uzavřen. Insolvenční správce se budovu snažil od roku 2017 prodat, do zdárného konce pak dospěla až jednání s městem Opavou.