Nejnovější zprávy: Reportáž: Podívejte se, jak vzniká moderní tramvajová trať v Ostravě Dlužíte peníze za černou jízdu? Dopravní podnik Ostrava nabízí řešení pro všechny neplatiče

Společnost

Městská nemocnice omezuje další péči. Chybí jí přes 230 zaměstnanců

​Městská nemocnice Ostrava (MNO) dlouhodobě patří k nejzatíženějším nemocnicím v regionu, stará se o druhý nejvyšší počet pacientů v Moravskoslezském kraji.

Ilustrační foto: Beáta Kapošváry

Pacienti jsou hospitalizováni v pěti standardních covidových stanicích, na dvou jednotkách pro intenzivní péči a jednom postcovidovém oddělení. Další lůžka jsou k dispozici v Léčebně dlouhodobě nemocných, která spadá pod MNO. Zdravotníci se aktuálně starají o 98 covidových pacientů, z nich 7 potřebuje intenzivní péči, v LDN jich je 12.

„Zdravotnický personál je dlouhodobě zatížený péčí o covidové pacienty a jejich počet, bohužel, stále roste. Abychom nemuseli plošně rušit dlouhodobě plánované dovolené, byli jsme nuceni ještě více tlumit elektivní – plánovanou a odložitelnou péči, s výjimkou té akutní. Pro provoz covidových jednotek musíme zajistit dostatek sester, včetně specializovaných pro jednotky intenzivní péče. Akutní a onkologická operativa je nadále zachována, v provozu máme šest operačních sálů, což je zhruba polovina z těch, které máme v nemocnici k dispozici,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Uhlig.

Z 98 hospitalizovaných covidových pacientů je plně očkovaných 39, netýká se to však pacientů na jednotkách intenzivní péče, z nich není očkován žádný.

V tuto chvíli v nemocnici chybí 232 zaměstnanců zdravotnických provozů, v pracovní neschopnosti jich je 128, osm se nachází na ošetřovném, 82 čerpá řádnou dovolenou a 14 chybí z dalších důvodů nepřítomnosti. Nemocnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu, především všeobecných a specializovaných sester. Postupně proto došlo k omezení péče u operačních i neoperačních oborů a omezení provozu ambulancí, které neohrozí pacienty na životě, například kolonoskopie, gastroskopie nebo fyzioterapie.

„V pondělí 6. prosince k nám dorazí pomáhat další osmičlenná skupina vojáků, která po dvou týdnech vymění šest stávajících. Jejich pomoc na covidových jednotkách je opravdu velmi potřebná a platná. Určitě jim patří poděkování jednak za práci, kterou ulehčili našemu velmi vytíženému personálu, jednak za psychickou podporu a zvednutí nálady v jednotlivých týmech. Jsme také rádi, že se nám podařilo přesunout praxe studentů zdravotní školy, kteří místo v červnu dorazili již nyní,“ doplnila náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a správu Kateřina Kyselá.

Covidové stanice postupně vznikly místo Geriatrie F (22 lůžek), Chirurgie E (15), Interny B (14), Ortopedie A (20) a Geriatrie D (17 míst). Lůžkové oddělení rehabilitace s kapacitou 12 lůžek slouží jako postcovidová jednotka. Kapacita dvou jednotek pro intenzivní péči – oddělení ARO JIP a Metabolická JIP – je po posílení personálem navýšena na celkem 12 míst, pět na ARO JIP a sedm na Metabolické JIP. Dohromady má aktuálně MNO 112 lůžek pro covidovou a postcovidovou péči. Dalších až 50 je připraveno v Léčebně dlouhodobě nemocných (22 covid, 28 postcovid).

MNO pokračuje v podávání monoklonálních protilátek, počet aplikovaných dávek překročil 140.