Nejnovější zprávy: ​V roce 2020 investují SmVaK Ostrava do infrastruktury rekordních 683 milionů Budoucí inženýři mají v areálu VŠB-TUO nové špičkové laboratoře

Politika

Ministryně: Slučování škol v Ostravě-Jihu se nepovedlo. Obvod čeká referendum

Obyvatelé nejlidnatějšího ostravského obvodu Jih zřejmě půjdou k referendu týkajícímu se sloučení dvou základních škol v Mitušově ulici. Přípravný výbor získal dostatek podpisů, které jsou pro vyhlášení referenda potřebné.

Se sloučením škol nesouhlasí rodiče žáků a učitelé. Školy už ale byly k 1. lednu sloučeny a podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD), která se dnes v Ostravě sešla s vedením obvodní radnice, řediteli a učiteli obou škol i s rodiči, je toto rozhodnutí zřejmě nezvratné.

„Vzhledem k tomu, že už neproběhly zápisy do prvních tříd na této škole, tak se domnívám, že zvrátit rozhodnutí radnice je v tuto chvíli nemožné,“ řekla ministryně na setkání s rodiči a pedagogy v budově již bývalé Základní školy Mitušova 8. Řekla, že slučování se rozhodně nepovedlo, což už podle ní přiznávají všichni zúčastnění.

Ministryně řekla, že obvod i rodiče by se nyní měli soustředit na to, co změnit lze. „Vedení radnice přislíbilo, že zajistí pokračování úvazku, to znamená pracovního poměru, všech učitelů a učitelek,“ řekla Valachová.

Rovněž by mělo být zajištěno, že děti na prvním stupni budou učit stejní třídní učitelé a podle stejných vyučovacích programů jako dosud.

„O otázkách platnosti a konání referenda budou rozhodovat zastupitelé na svém nejbližším jednání, které se uskuteční 10. března,“ sdělila mluvčí radnice Ostravy-Jihu Tereza Thérová.

V případě, že by k referendu přišlo dost lidí a vyslovili by se proti sloučení, musela by podle ní být založena nová příspěvková organizace pro základní školu na Mitušově 8.

Vedení obvodu své rozhodnutí o sloučení zdůvodňuje tím, že školy byly málo naplněné. Rodičům žáků, podle kterých tím ale obvod přijde o kvalitní školu, vadilo, že se o slučování dozvěděli pozdě, radnice s nimi nekomunikovala a o sloučení podle nich rozhodovali nekompetentní lidé.

Mluvčí obvodu uvedla, že jako společný cíl bylo na dnešním jednání stanoveno napravení komunikačních nedostatků. „Kateřina Valachová zároveň doplnila výzvu na přípravu implementačního plánu, tedy harmonogramu všech následujících kroků provázejících proces slučování až do roku 2021,“ uvedla Thérová.

Valachová řekla, že se nyní všichni zúčastnění musí soustředit také na obnovení důvěry mezi vedením radnice a rodiči. „Všechny ostatní obce by měly velmi citlivě a předvídatelně přistupovat ke slučování škol, pokud se to týká dětí na prvním stupni,“ řekla ministryně.

Obvod počítá s tím, že by budovy ZŠ Mitušova 8 nadále zůstaly v jeho majetku. Při postupném uvolňování kapacit by jeden z pavilonů školy mohl sloužit jako denní stacionář pro postižené děti i dospělé a druhý pavilon by mohl být v roce 2021 přebudován na domov pro seniory.

Ostravu-Jih vede koalice, v níž jsou hnutí ANO, ČSSD a lidovci. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má 26 hlasů. V opozici jsou Ostravak, KSČM a ODS.