Nejnovější zprávy: ​Baník by měli reprezentovat převážně hráči ze Slezska, říká František Komňacký ​Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí už se jezdí po novém mostě

Společnost

Místu u Opavy, kde denně projede až 20 tisíc aut, pomůže nový obchvat

Foto: Miroslav Mazal

Sobota 12. června se stane dnem zprovoznění stavby „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“. Dostavěná náhrada nevhodného řešení křížení silnic I/11 a II/416 zvýší bezpečnost silničního provozu jižně od opavské zástavby.

Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 místem projelo průměrně cca 18 600 aut všech kategorií denně.

Hlavní trasa měří 417 metrů a ve vedení úseku novostavby vznikl tříramenný kruhový objezd přivádějící provoz ze silnice II/461 (výhledově I/46).

Nové křížení snižuje riziko ohrožování či omezování řidičů a důležitým přínosem je plynulejší průjezd dopravy bez kolon známých z dřívějších dob.

Při podpisu smlouvy se zhotovitelem bylo ušetřeno cca 8,9 milionu Kč, protože předpokládaná cena stavby byla standardně vypočítána na zaokrouhlenou sumu 45,7 milionu Kč a výsledná částka klesla na 36,8 milionu Kč (vše bez DPH).